koncert, kultura
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Kultúra hýbe Európou: najväčší program mobility EÚ poskytuje nové príležitosti

Komisia na bruselskom stretnutí na vysokej úrovni spustila program Kultúra hýbe Európou ako svoju novú, stálu schému pre umelcov a kultúrnych pracovníkov a zároveň otvára prvú výzvu v oblasti mobility jednotlivcov. Kultúra hýbe Európou, s celkovým rozpočtom 21 miliónov eur z programu Kreatívna Európa na trojročné obdobie (2022 – 2025), sa tak stáva najväčšou európskou schémou mobility pre umelcov a profesionálov pôsobiacich v kultúre, ktorá je určená všetkým krajinám a sektorom zapojeným do sekcie programu Kreatívna Európa venovanej kultúre.

Účastníkmi budú zástupcovia inštitúcií EÚ, zainteresovaných strán a kultúrnych organizácií. Kultúra hýbe Európou rieši naliehavé potreby kultúrnych a kreatívnych sektorov, pokiaľ ide o možnosti využívania inkluzívnej a udržateľnej mobility, s osobitným dôrazom na začínajúcich umelcov.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Kultúra hýbe Európou je snahou Komisie o zabezpečenie budúcnosti kultúrnych a kreatívnych sektorov. Zároveň je to ponuka lepších príležitosti pre začínajúcich umelcov a kultúrnych pracovníkov prehĺbiť si svoje zručnosti a kontakty s európskymi partnermi. Je dôkazom toho, ako vedia výmenné pobyty formovať prítomnosť a ovplyvňovať budúcnosť našich vzájomne prepojených komunít. Ide o spojenie mobility s udržateľnosťou a inklúziou v duchu Európskej zelenej dohody.“

Program Kultúra hýbe Európou, ktorý pod hlavičkou Komisie realizuje Goetheho inštitút, pozostáva z dvoch akcií: individuálna mobilita a rezidenčné pobyty. Formou grantov na mobilitu ponúkne približne 7 000 umelcom a kultúrnym pracovníkom príležitosť vycestovať do zahraničia (v rámci EÚ i mimo nej) za vidinou profesionálneho rastu alebo medzinárodnej spolupráce, účasti na rezidenčných pobytoch alebo hosťovania umelcov a profesionálov pôsobiacich v kultúre. Akcia týkajúca sa rezidenčných pobytov sa má spustiť začiatkom roka 2023.

Prvá výzva v rámci individuálnej mobility je zameraná na umelcov a ľudí z oblasti kultúry, ktorí pracujú v týchto odvetviach: architektúra, kultúrne dedičstvo, dizajn, módny dizajn, literárny preklad, hudba, výtvarné umenie a divadelné umenie, pochádzajú z účastníckej krajiny programu Kreatívna Európa a cestujú do inej účastníckej krajiny na obdobie 7 až 60 dní v prípade individuálnych umelcov a 7 až 21 dní v prípade skupín (2 až 5 ľudí).

Viac..  Pozvánka na Noc literatúry 2024

Súvislosti

Súčasná výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31. mája 2023. Akcia týkajúca sa individuálnej mobility bude prebiehať vo forme priebežných výziev vyhlasovaných každoročne od jesene do jari s mesačnými hodnoteniami.

Grant na mobilitu v rámci programu Kultúra hýbe Európou zahŕňa: štandardné cestovné náklady (350 eur na spiatočnú cestu do 5 000 km a 700 eur na spiatočnú cestu pri vzdialenostiach nad 5,001 km) a 75 eur na stravu ubytovanie za deň.

Okrem toho sa v súlade s horizontálnymi prioritami programu, ako sú inklúzia a udržateľnosť, ráta aj s viacerými príplatkami:

  • Ekologický príplatok: plus 350 eur, ak sa umelci a kultúrni pracovníci rozhodnú necestovať letecky;
  • Podpora umelcov a kultúrnych subjektov s osobitnými potrebami súvisiacimi so zdravotným postihnutím;
  • Podpora pre žiadateľov prichádzajúcich z najodľahlejších krajín, území či regiónov alebo cestujúcich do týchto destinácií;
  • Rodinný príplatok pre umelcov, ktorí majú dieťa vo veku do 10 rokov;
  • Vízový príplatok na zakúpenie víz.

Ukrajinskí umelci, ktorým nemusí byť umožnené opustiť krajinu, by sa mohli výnimočne uchádzať priamo o virtuálnu mobilitu. V takom prípade by dostávali 35 eur denne.

O mam

Odporúčame pozrieť

kultura, koncert

Opäť sa otvára výzva pre umelcov Culture Moves Europe – Kultúra hýbe Európou

Nové možnosti kultúrnej mobility pre umelcov Najväčší program kultúrnej mobility EÚ s názvom Kultúra hýbe Európou …

Consent choices