kultura, koncert
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Opäť sa otvára výzva pre umelcov Culture Moves Europe – Kultúra hýbe Európou

Nové možnosti kultúrnej mobility pre umelcov

Najväčší program kultúrnej mobility EÚ s názvom Kultúra hýbe Európou otvoril novú výzvu na individuálnu mobilitu. Zameriava sa na umelcov a profesionálov v oblasti kultúry, ktorí majú aspoň 18 rokov, majú legálny pobyt v jednej zo 40 krajín programu Kreatívna Európa a pôsobia v týchto odvetviach: divadelné umenie, výtvarné umenie, hudba, kultúrne dedičstvo, architektúra, dizajn a módny dizajn a literatúra. 

Kritériá oprávnenosti

Ak chcete podať žiadosť, musíte:

– mať minimálne 18 rokov
– mať legálny pobyt v krajine, ktorá sa zúčastňuje na programe Kreatívna Európa, vrátane zámorských krajín a území a        najvzdialenejších regiónov EÚ
– byť umelcom alebo kultúrnym pracovníkom pôsobiacim vo vyššie uvedených kultúrnych a kreatívnych odvetviach
– mať medzinárodného partnera, s ktorým budete spolupracovať na svojom kultúrnom projekte
– žiadatelia s legálnym pobytom na Ukrajine budú mať výnimočne možnosť priamo požiadať o grant na virtuálnu mobilitu
Úplný zoznam kritérií oprávnenosti nájdete v dokumentácii k výzve uvedenej nižšie.

Kedy môžete podať žiadosť

Výzvy v rámci programu Kultúra hýbe Európou prebiehajú priebežne. To znamená, že obdobie výzvy je relatívne dlhé, pričom hodnotiace obdobia sú na konci každého mesiaca počas obdobia podávania žiadostí. Toto druhé kolo je otvorené od 2. októbra 2023 do 31. mája 2024 do 23.59 h stredoeurópskeho času. Žiadatelia, ktorých projekt bol vybraný, budú mať na dokončenie svojho projektu jeden rok odo dňa podpísania dohody o grante.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Inkluzívny a udržateľný

Prístupnosť a inkluzívnosť sú základom programu Kultúra hýbe Európou. Program poskytne špeciálnu finančnú podporu ľuďom so zdravotným postihnutím a deťom mladším ako 10 rokov. Osobitnú podporu poskytne aj osobám cestujúcim do a zo zámorských krajín a území, ako aj do najvzdialenejších regiónov EÚ. Program mobility sa zameriava najmä na začínajúcich umelcov a jeho cieľom bude zachovať rodovú a geografickú rovnováhu medzi príjemcami grantov.

Kultúra hýbe Európou sa rovnako zaväzuje fungovať udržateľným a environmentálne zodpovedným spôsobom. Akcia mobility nepodporuje leteckú dopravu na vzdialenosť menšiu ako 600 km a prostredníctvom dodatočných finančných príspevkov podporuje príjemcov grantov, aby využívali udržateľnejšie dopravné prostriedky.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices