Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Tento týždeň v EP: Ukrajina, energetika, Uber, ruské zasahovanie, inteligentná doprava a rodová rovnosť

Europoslanci sa budú tento týždeň zaoberať plánom REPowerEU, uľahčením cezhraničnej prepravy tovarov medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom, právami pracovníkov platformy Uber a zasahovaním Ruska v EÚ. Výbory EP a tiež zamerajú na inteligentné systémy cestnej dopravy a rovnosť žien a mužov.

Energetická transformácia: Financovanie plánu REPowerEU z peňazí na obnovu

Poslanci z výborov pre rozpočet (BUDG) a hospodárske a menové veci (ECON) budú v utorok hlasovať o zmenách pravidiel upravujúcich fungovanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti EÚ, ktoré by umožnili zahrnutie financovania opatrení REPowerEU do existujúcich národných plánov obnovy a odolnosti. REPowerEU je plán zameraný na zníženie závislosti Únie od ruských fosílnych palív a urýchlenie ekologickej transformácie.

Uľahčenie prepravy tovarov medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskom

Dohoda medzi Európskou úniou, Moldavskom a Ukrajinou, ktorá by mala uľahčiť cezhraničnú cestnú prepravu tovarov, bude v stredu predmetom hlasovania poslancov z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Súčasťou dohody je aj uznanie ukrajinských vodičských preukazov a osvedčení o odbornej spôsobilosti.

Zasahovanie Ruska v EÚ a dezinformácie v krajinách západného Balkánu

Výbor EP pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (ING2) usporiada vo štvrtok v spolupráci s výbormi pre zahraničné veci (AFET) a občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) dve verejné vypočutia. V prvom sa poslanci na príkladoch Maďarska a Španielska (Katalánska) zamerajú na zasahovanie Ruska v Európskej únii, v druhom budú diskutovať o zahraničnom zasahovaní a dezinformáciách v krajinách usilujúcich sa o vstup do EÚ – vrátane štátov západného Balkánu.

Platforma Uber, lobizmus a práva pracovníkov: verejné vypočutie

V utorok je na pôde Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) naplánované verejné vypočutie zamerané na spisy týkajúce sa platformy Uber (tzv. Uber files), lobizmus a práva pracovníkov. Na vypočutí by sa mali zúčastniť oznamovateľ Mark MacGann, ktorý mal v minulosti v spoločnosti Uber na starosti oblasť verejnej politiky, súčasná riaditeľka spoločnosti Uber pre oblasť verejnej politiky v EÚ Zuzana Púčiková či bývalý vodič platformy Uber a zakladateľ odborov vodičov tejto platformy Brahim Ben Ali.

Viac..  Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Inteligentné systémy cestnej dopravy

Poslanci z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) budú v stredu hlasovať o novelizácii pravidiel týkajúcich sa inteligentných systémov cestnej dopravy zameranej na dôslednejšiu digitalizáciu dopravy. Inteligentné systémy cestnej dopravy využívajú informačné a komunikačné technológie – napríklad plánovač ciest či systém eCall – s cieľom zvýšiť bezpečnosť a pohodlnosť dopravy a prispieť k jej zefektívneniu.

Týždeň rovnosti medzi mužmi a ženami

Na pôde viacerých výborov Európskeho parlamentu prebehnú tento týždeň v rámci Európskeho týždňa rodovej rovnosti rozpravy zamerané na doterajšie úspechy v dosahovaní rovnosti žien a mužov, nedostatky aktuálnych verejných politík v tejto oblasti a podporu práv žien v politikách EÚ. Pôjde o tretí týždeň rodovej rovnosti, ktorý organizuje Európsky parlament na základe iniciatívy jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).

Bezpečnosť novinárov: panelová diskusia nadácie World Press Photo

Európsky parlament a nadácia World Press Photo usporiada v stredu napoludnie v Info Hube na esplanáde Solidarność panelovú diskusiu zameranú na bezpečnosť novinárov. Podujatie sa uskutoční v rámci šesťmesačnej výstavy fotografií zameranej na slobodu tlače s názvom ICONIC, ktorá bola pripravená osobitne pre Európsky parlament.

O mam

Odporúčame pozrieť

pollak vyrocie

Týždeň v EP: Inflácia, stabilita bánk, ochrana životného prostredia a vypočutie Martina Klusa

Europoslanci tento týždeň vypočujú slovenského kandidáta na post člena Dvora audítorov. Zaoberať sa budú aj …

Consent choices