dialnica
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Projekty v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra využili zo zdrojov EÚ 60 percent

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka takmer 3,6 mld. eur. Predstavuje to približne 60 % z celkovej alokácie cez 6 mld. eur.

Čerpanie európskych prostriedkov v programe oproti koncu augusta vzrástlo skoro o 42 mil. eur a miera o 0,7 percentuálneho bodu, od konca minulého roka sa zvýšilo o 900 mil. eur, resp. o 15 percentuálnych bodov. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci OPII dosiahlo koncom septembra vyše 580 mil. eur, teda takmer 57 % z viac ako jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v tomto programe mali objem 6,12 mld eur, čo je zhruba o 2 % viac ako alokácia, platné výzvy na projekty z eurozdrojov boli vo výške 9,7 mld. eur, teda o 61 % nad celkovou vyčlenenou sumou.

Do konca budúceho roka zostávalo v programe využiť z prostriedkov EÚ ešte 2,41 mld. eur, čiže vyše 40 % celkovej alokácie. Ak by mala byť celá táto suma využitá, čerpanie by sa muselo zvýšiť priemerne takmer na 161 mil. eur mesačne.

Viac..  Predaj nových áut v EÚ ožil a v januári vzrástol

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka), podľa úrovne čerpania eurofondov v závere septembra bol na šiestom mieste. Na základe podielu kontrahovania európskych financií je na druhej pozícii. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií, ako aj hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. V OPII idú peniaze na na rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie zdroje sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Hojsík: Slovensku hrozí strata miliárd z eurofondov, eurokomisár Reynders písal ministrovi Suskovi

Slovensku hrozí strata miliárd z eurofondov v dôsledku prijatia novely Trestného zákona, vyplýva z korešpondencie …

Consent choices