Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK zverejnila usmernenia o svojej politike a praxi zhovievavosti v protimonopolných prípadoch

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie, ktorého cieľom je uľahčiť žiadosti o zhovievavosť v protimonopolných prípadoch. Informuje o tom na svojej webstránke.

Program zhovievavosti EK dáva spoločnostiam možnosť dôverne zverejniť svoju účasť na karteli a spolupracovať s ňou počas vyšetrovania. Úspešný žiadateľ o zhovievavosť sa buď úplne vyhne potenciálne vysokej pokute alebo mu ju podstatne znížia. Komisia sa rozhodla vydať spomenuté usmernenie vo forme dokumentu s často kladenými otázkami (FAQ), ktorý poskytuje podporu spoločnostiam a ich právnym poradcom v snahe uľahčiť podávanie žiadostí o zhovievavosť.

Dokument obsahuje vysvetlenia týkajúce sa uplatňovania oznámenia o zhovievavosti a podrobnosti o právnej ochrane a výhodách, ktoré program zhovievavosti ponúka. Tiež stanovuje nové praktické opatrenia, ako sú napríklad určení úradníci, na ktorých sa môžu spoločnosti alebo ich právni zástupcovia obrátiť so žiadosťou o neformálne poradenstvo alebo o usmernenie pri podávaní žiadosti o zhovievavosť. Komisia ním zároveň signalizuje zámer diskutovať o potenciálnych žiadostiach o zhovievavosť bez toho, aby bolo potrebné zverejniť sektor, zúčastnené strany alebo akékoľvek iné podrobnosti identifikujúce potenciálny kartel. To umožní potenciálnym žiadateľom uistiť sa, či bude predmetné správanie pravdepodobne považované za tajný kartel a či by ich nahlásenie oprávňovalo využívať zmienený program.

Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

(SITA)

O mam

Consent choices