simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2022.

Michal Šimečka: Blokovať export ukrajinského obilia, od ktorého životne závisia krajiny ako Jemen či Egypt, je neľudské

Parlament schválil dohody EÚ s Ukrajinou a Moldavskom, ktorých cieľom je uľahčiť cezhraničnú prepravu tovaru.
Dve nové dohody EÚ o cestnej doprave sú súčasťou reakcie EÚ na narušenia v odvetviach dopravy na Ukrajine a v Moldavsku spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu. Keďže ukrajinský vzdušný priestor bol pre civilnú dopravu uzavretý a námorný vývoz je výrazne obmedzený, Ukrajina musí nájsť alternatívny spôsob vývozu svojich zásob obilia, paliva, potravín a iného relevantného tovaru, a to prostredníctvom cestnej dopravy. Moldavsko taktiež potrebuje alternatívne tranzitné trasy cez EÚ a pomoc pri tranzite ukrajinského tovaru cez jeho územie.

„Európska únia sa musí postaviť bezohľadnosti a cynizmu, ktoré Putinovo Rusko predvádza v tejto vojne. Blokovať export ukrajinského obilia, od ktorého životne závisia krajiny ako Jemen či Egypt, je neľudské. Preto som rád podporil iniciatívu, vďaka ktorej bude môcť Ukrajina bezpečne a plynulo používať alternatívnu cestnú trasu cez územie EÚ, dokým to bude potrebné,“ hovorí podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka /PS, RE/.

Parlament odobril dohodu s Ukrajinou pomerom hlasov 586 (za): 1 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania) a dohodu s Moldavskom pomerom hlasov 596 (za): 2 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania). Schválené dokumenty nahradia existujúce dvojstranné dohody o doprave oboch krajín s členskými štátmi EÚ. Nové dohody dočasne uľahčia cestnú nákladnú dopravu a umožnia dopravcom z Ukrajiny, Moldavska a z EÚ prechádzať cez územie druhej strany a pôsobiť medzi nimi bez toho, aby potrebovali súvisiace povolenia.

Viac..  Bilčík k debate o Slovensku v EP: Dnes potrebujeme ešte viac brániť slobodné médiá a právny štát

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zároveň umožní ukrajinským vodičom naďalej používať svoje existujúce ukrajinské vodičské preukazy a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie vozidla v EÚ bez toho, aby museli mať medzinárodný vodičský preukaz.

Spravodajca Európskeho parlamentu Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) uviedol: „Keďže tradičné dopravné trasy boli zablokované, musíme nájsť alternatívne spôsoby prepravy obilia a iného tovaru z Ukrajiny a Moldavska a späť. Vďaka týmto dohodám môžeme zvýšiť úroveň vývozu a dovozu cestnou dopravou bez toho, aby sme vytvárali prekážky pri prekračovaní hraníc. Nielenže sa tým znižuje riziko celosvetovej potravinovej krízy, ale je to aj krok k ďalšiemu rozširovaniu dopravných vzťahov medzi EÚ a týmito krajinami.“

Obe dohody sú predbežne v platnosti od 29. júna 2022. Po získaní súhlasu Parlamentu je teraz potrebné, aby dohody formálne schválila aj Rada EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices