poslanec Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt PHOTO: European Union 2021.

Konferencia o budúcnosti Európy: občania požadujú od EÚ viac

Európsky parlament usporiadal podujatie zamerané na spätnú väzbu v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy v Bruseli, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Parlamentu, Rady a Komisie, ako aj občania, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v rámci činnosti konferencie. Preskúmali, ako inštitúcie EÚ nadväzujú na návrhy konferencie.

Inštitúcie EÚ a vyše 500 občanov 2. decembra posúdili opatrenia nadväzujúce na návrhy Konferencie o budúcnosti Európy. Radu zastupoval minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek z českého predsedníctva. Komisiu zastupovali podpredseda Maroš ŠefčovičDubravka Šuica a Margaritis Schinas. Predsedníčka Parlamentu Roberta Metsola v súvislosti s otvorením podujatia uviedla: „Európsky parlament je pripravený prispieť k naplneniu návrhov Konferencie o budúcnosti Európy v záujme 450 miliónov Európanov, ktorých zastupuje. Vízia si vyžaduje odvahu. Pokiaľ ide o vykonávanie návrhov občanov, žiadny návrh na zmenu by nemal byť nedosiahnuteľný. Konferencia o budúcnosti Európy a predložené návrhy nie sú koncom. Budúcnosť nemá konečný termín. Neexistuje kontrolný zoznam, kde je potrebné zaškrtnúť jednotlivé položky. Budúcnosť je v neustálom procese tvorby. Tak ako aj naša Únia.

Guy Verhofstadt ako bývalý spolupredseda konferencie komentoval: „V časoch neistoty potrebuje politika víziu toho, čo je pred nami. Prostredníctvom Konferencie o budúcnosti Európy občania ukázali, kadiaľ vedie cesta vpred. Toto podujatie je okamihom na diskusiu o tom, čo sme my, politici, urobili so závermi, ku ktorým sme spoločne dospeli minulý rok, a aby sme sa pozreli na to, čo nás čaká. Pretože náš záväzok ešte neskončil: musíme pokračovať nielen v plnení návrhov, ale aj v duchu, v akom boli napísané – nová myšlienka Európy, ktorá je pripravená na výzvy budúcnosti.“

Diskusia s občanmi

Nasledujúca diskusia sa týkala kľúčových výziev, ktorým dnes Únia čelí, vrátane útoku Ruska na Ukrajinu a jeho dôsledkov na každodenný život Európanov, ako aj potreby urýchliť proces dosiahnutia energetickej nezávislosti v EÚ. Mnohí rečníci sa zamerali na inštitucionálne reformy, ktoré sú potrebné pre celkovú realizáciu návrhov konferencie, vrátane tých, ktoré sa týkajú zdaňovania nadnárodných spoločností a spolupráce v rámci vonkajšieho rozmeru záležitostí EÚ. V priebehu dňa občania kládli otázky z celej škály tém, ktorých sa týkajú návrhy konferencie, vrátane zmeny klímy a životného prostredia, fyzického a duševného zdravia, vzdelávania a kultúry, digitálnej transformácie, výziev súvisiacich s migráciou, hrozieb pre európske hodnoty a rozpočet EÚ, stavu európskeho hospodárstva a úlohy mladých ľudí vo všetkých týchto oblastiach.

Viac..  Peňažná zásoba v eurozóne zaznamenala v decembri rast, prvý za pol roka

Opakovane sa spomínala perspektíva spustenia Konventu na revíziu zmlúv EÚ, ako aj potenciálna aktivácia tzv. premosťovacích ustanovení v existujúcom rámci a potreba ďalšieho zlepšovania komunikácie medzi inštitúciami EÚ. Ponaučenia participatívnej demokracie získané z rok trvajúcej bezprecedentnej aktivity boli v diskusii výrazne prítomné, vrátane zámeru Komisie realizovať konzultácie s občanmi pred predložením dôležitých legislatívnych návrhov. Občania predkladali návrhy, ako zabezpečiť, aby boli hlasy všetkých účastníkov vypočuté rovnako napriek jazykovým a štrukturálnym prekážkam.

Poslanci zdôraznili, že Parlament bude aj naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, aby splnil svoje hlavné poslanie, ktorým je udržať zodpovednosť EÚ voči všetkým Európanom. Tiež predstavili konkrétne príklady toho, ako sa návrhy konferencie stali kľúčovými hnacími silami práce Parlamentu, každý v súlade so svojimi prioritami a prioritami svojich politických skupín. Väčšina poslancov tiež zopakovala výzvu Parlamentu na vytvorenie konventu na revíziu zmlúv EÚ a niektorí poznamenali, že vo všetkých výboroch Parlamentu sa pracuje na finalizácii komplexnej legislatívnej iniciatívnej správy s návrhmi na tento účel.

Niekoľko rečníkov však vyjadrilo opačné názory, pochybovalo o užitočnosti konferencie, odsúdilo použitie peňazí daňových poplatníkov a vyjadrilo nesúhlas so smerovaním EÚ ako celku.

Súvislosti

49 návrhov konferencie zahŕňa viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v deviatich témach na základe odporúčaní európskych a národných panelových diskusií občanov, ako aj z príspevkov z národných podujatí, viacjazyčnej digitálnej platformy a diskusií v rámci deviatich tematických pracovných skupín a plenárneho zasadnutia. Inštitúcie EÚ začali v súlade so svojimi príslušnými právomocami proces vykonávania návrhov konferencie a nadväzujúcich opatrení.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices