Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada a europarlament sa dohodli na obmedzeniach pre výrobky súvisiace s odlesňovaním

Rada Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament dospeli k predbežnej dohode o návrhu na zníženie rizika odlesňovania a degradácie lesov v súvislosti s produktmi, ktoré sú dovážané alebo vyvážané z EÚ. Obe inštitúcie ju ešte musia formálne schváliť. Rada o tom informuje na svojej webstránke.

Predbežná dohoda stanovuje pravidlá povinnej starostlivosti pre všetkých prevádzkovateľov a obchodníkov, ktorí umiestňujú, sprístupňujú alebo vyvážajú z trhu EÚ palmový olej, hovädzie mäso, drevo, kávu, kakao, kaučuk a sóju. Pravidlá platia aj pre odvodené produkty, ako je čokoláda, nábytok, papier s potlačou a vybrané deriváty na báze palmového oleja. O dva roky sa uskutoční preskúmanie, ktoré určí, či je treba zaradiť aj ďalšie produkty.

Spoluzákonodarcovia stanovili konečný dátum platnosti nových pravidiel na 31. december 2020, čo znamená, že na trhu EÚ alebo na export budú povolené iba produkty, ktoré boli vyrobené na pôde, ktorá nebola vystavená odlesňovaniu alebo degradácii lesov po tomto termíne.

Dohoda zahŕňa aj prísne povinnosti povinnej starostlivosti pre hospodárske subjekty, od ktorých bude vyžadovať, aby vysledovali výrobky, ktoré predávajú, späť na pozemok, kde boli vyrobené. Nové pravidlá zároveň zabraňujú duplicite povinností a znižujú administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov a orgány. Malí prevádzkovatelia sa budú môcť spoľahnúť sa na väčších prevádzkovateľov pri príprave vyhlásení o povinnej starostlivosti.

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

Rada EÚ a europarlament sa dohodli na vytvorení systému porovnávania, ktorý priraďuje tretím krajinám a krajinám EÚ úroveň rizika súvisiaceho s odlesňovaním a degradáciou lesov. To určí úroveň špecifických povinností prevádzkovateľov a orgánov členských štátov vykonávať inšpekcie a kontroly.

Dohoda zahŕňa aj postihy za porušenie pravidiel. Stanovuje, že pokuty úmerné škodám na životnom prostredí a hodnote príslušných komodít alebo výrobkov by mali byť stanovené na úrovni aspoň 4 percentá ročného obratu prevádzkovateľov v EÚ a mali by zahŕňať dočasné vylúčenie z procesov verejného obstarávania a prístupu k verejnému financovaniu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Výrobky by sa mali dať po novom opraviť jednoduchšie. Taká je spoločná pozícia Európskeho parlamentu …

Consent choices