danovy podvod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhla nové pravidlá v oblasti daní

Európska komisia (EK) navrhla súbor opatrení, ktoré majú zmodernizovať a zlepšiť fungovanie úniového systému dane z pridanej hodnoty (DPH) pre podniky a zvýšiť jeho odolnosť voči podvodom pomocou využívania a podporovania digitalizácie. Opatrenia sa zameriavajú aj na riešenie výziev v oblasti DPH, ktoré plynú z rozvoja platformového hospodárstva. Komisia tiež navrhla nové pravidlá daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb uľahčujúcich transakcie s kryptoaktívami klientom, ktorí sú rezidentmi v Európskej únii (EÚ). Informovala na svojej webstránke.

Navrhované opatrenia na zlepšenie fungovania úniového systému DPH pomôžu členským štátom každoročne získať až 18 miliárd eur na príjmoch z DPH a podnikom dopomôžu k rastu. Nový systém zavádza digitálne vykazovanie na účely DPH v reálnom čase, ktoré je založené na elektronickej fakturácii, čo členským štátom poskytne cenné informácie potrebné na zintenzívnenie boja proti podvodom s DPH, pomôže znížiť takéto podvody až o 11 miliárd eur ročne a v nasledujúcich desiatich rokoch znížiť aj náklady obchodníkov o viac ako 4,1 miliardy eur ročne.

Štvrtkový návrh, ktorý je založený na existujúcom modeli jednotného kontaktného miesta pre DPH v prípade internetového obchodu, by tiež umožnil podnikom, ktoré predávajú zákazníkom v inom členskom štáte, zaregistrovať sa na účely DPH iba raz pre celú EÚ a plniť si povinnosti spojené s DPH prostredníctvom jedného online portálu v jednom jazyku. To by umožnilo podnikom ušetriť za desať rokov približne 8,7 miliardy eur ročne. Medzi ďalšie opatrenia na zlepšenie výberu DPH patrí vznik povinnosti využívania „jednotného kontaktného miesta pre dovoz“ pre určité platformy, ktoré umožňujú predaj spotrebiteľom v EÚ. Návrh tiež aktualizuje pravidlá DPH pre platformy ponúkajúce služby krátkodobého ubytovania a prepravné služby poskytované online a tradične.

Viac..  Čína hrozí clami na benzínové autá z EÚ a USA

Návrh týkajúci sa kryptoaktív má za cieľ zlepšiť schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim. Od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Tiež určuje spoločnú minimálnu úroveň sankcií pri závažnom nedodržaní predpisov. V návrhu zároveň EK rozširuje oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií aj na elektronické peniaze a digitálne meny a rozširuje tiež rozsah automatickej výmeny informácií na cezhraničné záväzné stanoviská, ktoré využívajú majetné fyzické osoby.

Zmienené texty EK predloží Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade EÚ na prijatie.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

peniaze

Európske banky údajne v roku 2023 zaplatili Rusku na daniach vyše 800 mil. eur

Najväčšie európske banky, ktoré stále pôsobia v Rusku, zaplatili minulý rok Moskve na daniach viac …

Consent choices