Monika Beňová, europoslankyňa SMER-SD. Photo: IG Monika Beňová

M. Beňová: Ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú lepší prístup na trh práce

Začiatok posledného tohtoročného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bol venovaný aj potrebe posilňovania práv osôb so zdravotným znevýhodnením. Musíme vedieť pomôcť pri odstraňovaní rôznych prekážok, ktoré týmto ľudom bránia viesť plnohodnotný život.

Za rozhodujúce sa v tejto súvislosti označuje zlepšenie prístupu na trh práce,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Jednou z možností je aj výraznejšia miera podpory inkluzívnych podnikov prostredníctvom európskych fondov.

K zaisteniu väčšej samostatnosti a primeranej životnej úrovne nepochybne prispieva aj kvalita poskytovaných sociálnych služieb,“ pripomenula europoslankyňa. Práve tie by preto do budúcnosti nemali byť ohrozované žiadnymi škrtmi.

Začleňovanie ľudí so zdravotným hendikepom do spoločnosti je priebežnou no najmä dlhodobou záležitosťou. „Zvláštny dôraz je preto potrebné klásť už na deti a mladých ľudí. To sa musí odzrkadľovať pri efektívnom nastavení ich vzdelávania a súvisiaceho získavania odborných zručností,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

O mam

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Nezamestnanosť naďalej klesá, trh práce ostáva silný

Trh práce zostáva naďalej silný. Evidovaná miera nezamestnanosti podľa UPSVaR v apríli klesla z 5,61% na 5,34%. …

Consent choices