pas
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prijala rozhodnutie o zjednotení pravidiel EÚ o núdzovom cestovnom doklade

Európska komisia v pondelok oznámila členským štátom novoprijaté technické podrobnosti núdzového cestovného dokladu EÚ vrátane jeho dizajnu a bezpečnostných prvkov. Výkonný orgán únie o tom informoval prostredníctvom svojho webu.

Rozhodnutie Komisie je najnovším krokom na ceste k jasnému a právne záväznému postupu, aby občania EÚ dostali dokument za rovnakých a jasných podmienok na základe Smernice prijatej v roku 2019.

Od roku 1996 občania EÚ, ktorým ukradnú pasy, resp. ich stratia počas cestovania do zahraničia, môžu získať núdzové cestovné doklady od veľvyslanectiev alebo konzulátov členských štátov EÚ iných ako ich vlastných. Starý formát však nespĺňal moderné bezpečnostné normy a v dôsledku toho ho niektoré členské štáty prestali používať. Tento nový doklad, na jednu cestu platný 15 dní, vydajú veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov nezastúpeným občanom EÚ, ktorí pri ceste mimo EÚ stratia svoj pas alebo občiansky preukaz.

Núdzový cestovný doklad EÚ ponúkne občanom EÚ bezpečný a spoľahlivý spôsob návratu domov, ak počas cesty do zahraničia stratia pas. Ako ukázali repatriácie počas začiatku pandémie COVID-19, využívanie plného práva na konzulárnu ochranu je dôležitým aspektom toho, čo znamená byť občanom EÚ,“ povedal eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Členské štáty budú taktiež môcť vydať nový núdzový cestovný doklad EÚ svojim vlastným občanom, čím sa znížia výrobné náklady a zvýši sa povedomie o tomto doklade. Členské štáty majú teraz dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a dokumenty začnú vydávať od konca roka 2025.

(SITA)

O mam

Consent choices