emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Emisie z ekonomickej činnosti Únie klesajú

Emisie skleníkových plynov z ekonomickej činnosti rezidentských jednotiek v Európskej únii (EÚ) boli v roku 2021 na úrovni 3,6 miliardy ton ekvivalentov oxidu uhličitého (CO2). V porovnaní s rokom 2008 je to pokles o 22 percent. Na svojej webstránke o tom informuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Najväčší podiel v emisiách skleníkových plynov v minulom roku mala činnosť spracovateľského priemyslu – 800 miliónov ton ekvivalentov CO2. To predstavovalo 22 percent celkových emisií skleníkových plynov. Za ním nasledovali domácnosti (740 miliónov ton, 21 %) a dodávatelia elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (720 miliónov ton; 20 %).

V období rokov 2008, ktorý je prvým rokom s dostupnými dátami, a 2021 najväčší relatívny pokles emisií skleníkových plynov zaznamenala ťažba (-42 %), po nej nasledovali dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (-39 %) a spracovateľský priemysel (-23 %).

Viac..  EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Najväčší absolútny pokles emisií skleníkových plynov v rokoch 2008 – 2021 bol zaznamenaný v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (-468 miliónov ton ekvivalentov CO2). Ďalej to boli spracovateľský priemysel (-238 miliónov ton) a domácnosti (-114 miliónov ton).

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve …

Consent choices