Plynové potrubie. PHOTO: © European Union 2014

Energetická platforma EÚ: pokrok v práci na spoločnom nákupe plynu

Európska komisia zvolala priemyselný okrúhly stôl na vysokej úrovni v snahe podporovať energetickú platformu EÚ pri ďalšom napredovaní práce na spoločnom nákupe plynu, ktorý sa má začať v roku 2023. Zasadnutie nasleduje po tom, ako ministri EÚ pre energetiku prijali navrhované nariadenie Komisie o posilnení solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, cezhraničnej výmeny plynu a spoľahlivých referenčných hodnôt cien. Toto nariadenie poskytuje právny základ pre agregáciu dopytu po plyne v EÚ, spoločný nákup a efektívnejšie využívanie infraštruktúry vrátane terminálov LNG v EÚ.

Zasadnutie otvorila predsedníčka Ursula von der Leyenová, viedol ho podpredseda Maroš Šefčovič a zúčastnili sa na ňom zástupcovia na vysokej úrovni z 32 spoločností z členských štátov EÚ a zmluvných strán Energetického spoločenstva. Zameralo sa na potrebu skutočného aktívneho zapojenia plynárenského priemyslu EÚ, väčších aj menších účastníkov trhu, do platformy. Cieľom platformy je pomôcť koordinovať nákup plynu a zároveň využívať kolektívnu politickú a nákupnú silu EÚ, aby sa zabezpečili dodávky od spoľahlivých partnerov za udržateľné ceny pre občanov a podniky EÚ. V januári Komisia zvolá prvé oficiálne zasadnutie riadiaceho výboru zloženého z členských štátov EÚ v snahe pomôcť koordinovať proces agregácie dopytu aj spoločného nákupu.

Predsedníčka von der Leyenová uviedla: „Tento rok sme v diverzifikácii dodávok plynu a nahradení ruských fosílnych palív výrazne pokročili. Vieme však, že rok 2023 bude náročnejší a môžeme v ňom čeliť potenciálnemu nedostatku v objeme takmer 30 miliárd metrov kubických zemného plynu. Tým, že sa spoločný nákup plynu stane skutočnosťou, využijeme hospodársku a politickú váhu EÚ na zabezpečenie väčšieho množstva dodávok pre našich občanov a priemysel. Dnešným zasadnutím sa tento proces naštartuje.“

Viac..  Štátna pomoc firmám v EÚ v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur

Súvislosti

Energetická platforma EÚ bola spustená v apríli 2022 v reakcii na potrebu diverzifikovať dodávky plynu smerom od ruského plynu, ako aj podporovať všetky členské štáty EÚ a zmluvné strany Energetického spoločenstva pri zabezpečovaní dodávok plynu na zimu 2023/2024. V rámci Komisie bola vytvorená osobitná pracovná skupina na podporu tohto zámeru. Bola zriadená poradná skupinu pre odvetvie, ktorá sa pravidelne stretáva, aby pomáhala Komisii pri zabezpečovaní priemyselného rozmeru; vytvorilo sa päť regionálnych pracovných skupín s cieľom identifikovať potreby, príležitosti na spoločné využívanie infraštruktúry a potenciálnych nových dodávateľov.

Platforma bola takisto kľúčovým faktorom nášho úsilia o diverzifikáciu v posledných mesiacoch, pričom zároveň uľahčila podpísanie memoránd o porozumení s kľúčovými partnerskými krajinami vyvážajúcimi plyn a podporila medzinárodné pôsobenie zamerané na podporu nášho plánu REPowerEU. Navrhované nariadenie o spoločnom nákupe plynu schválili ministri EÚ pre energetiku 19. decembra na zasadnutí Rady, na ktorom sa zúčastnila komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices