hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ sa dohodla na nových pravidlách s cieľom redukovať emisie metánu

Rada Európskej únie sa dohodla na návrhu sledovania a redukcie emisií metánu v energetickom sektore. Je to prvý dokument svojho druhu a významný príspevok v boji proti zmene klímy. Metán je totiž druhý najvážnejší skleníkový plyn po oxide uhličitom. Rada o tom informovala v pondelok na svojej internetovej stránke.

„Metán je silný skleníkový plyn, ktorý je zodpovedný za zhruba 30 percent terajšieho globálneho otepľovania. Toto nariadenie nám pomôže chápať, odkiaľ emisie metánu pochádzajú, a efektívne ich riešiť. Pomôže nám to splniť náš záväzok zredukovať do roku 2030 emisie metánu o 30 percent,“ povedal český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Návrh zavádza nové požiadavky pre sektory ropy, plynu a uhlia v oblasti hlásenia a overovania emisií metánu. Prevádzkovatelia budú musieť dôkladne dokumentovať všetky vrty a bane, sledovať ich emisie a prijímať primerané zmierňujúce opatrenia s cieľom minimalizovať emisie metánu vo svojej činnosti.

Viac..  Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Emisie metánu v súvislosti s dovozom energií do Európskej únie tiež budú sledovať. Nové pravidlá vytvoria globálne monitorovacie nástroje, ktoré zvýšia transparentnosť emisií metánu v súvislosti s importom ropy, plynu a uhlia do EÚ, čo Európskej komisii umožní zvážiť ďalšie kroky v budúcnosti.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices