COP28 UAE. PHOTO: TASR / AP Rafiq Maqbool

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú zodpovedné za viac než polovicu súčasného otepľovania.  V rámci globálneho záväzku o metáne, ktorý iniciovali EÚ a USA, teraz viac než 150 krajín napĺňa spoločný cieľ znížiť do roku 2030 celosvetové antropogénne emisie metánu aspoň o 30 % v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Táto globálna iniciatíva pomôže udržať v dosahu cieľ Parížskej dohody obmedziť otepľovanie na 1,5 °C.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes uviedla: „Zníženie emisií metánu má zásadný význam pre splnenie nášho záväzku v rámci Parížskej dohody týkajúceho sa oteplenia o najviac 1,5 stupňa. Každý zlomok môže okamžite zmierniť nárast globálnej teploty. Máme nástroje na riešenie nehospodárneho odplyňovania a spaľovania prebytočného plynu a na využívanie získaných zdrojov na spravodlivú energetickú transformáciu. Pomocou schémy „You Collect, We Buy“ ukazujeme cestu vpred. A príspevkom 175 miliónov eur na kampaň Methane Finance Sprint pomáhame konať aj krajinám s nízkymi a strednými príjmami.“ 

Predsedníčka von der Leyenová vo svojom vyhlásení predstavila vôbec prvý právny predpis EÚ na obmedzenie emisií metánu v odvetví energetiky, ktorý obsahuje normy na úrovni svetovej špičky, ktoré slúžia na meranie, detekciu a zastavenie emisií v EÚ a na celom svete. EÚ a jej členské štáty na samite oznámili 175 miliónov EUR na podporu finančnej kampane Methane Finance Sprint, aby sa znižovanie emisií metánu urýchlilo. Tieto finančné prostriedky pomôžu povzbudiť úsilie verejnej správy, priemyslu a filantropov o zníženie emisií metánu v celom energetickom odvetví, a to aj pomocou nových satelitov, ktoré umožnia revolučné využitie údajov o metáne.

Predsedníčka von der Leyenová takisto oznámila, že Komisia vypracuje plán globálneho zavedenia schémy „You Collect, We Buy“ do konferencie COP29. Táto schéma motivuje podniky k tomu, aby plyn, ktorý sa pri odplyňovaní alebo spaľovaní prebytočného množstva inak nevyužíva, zachytávali a predávali, čím sa posilnia opatrenia v oblasti klímy a energetická bezpečnosť. EÚ a Alžírsko budú túto schému v rámci pilotného projektu testovať spoločne.

Súvislosti

Globálny záväzok o metáne, ktorý predstavili predsedníčka von der Leyenová a prezident Biden v roku 2021 na konferencii COP26, je hlavnou koordinačnou platformou globálneho znižovania emisií metánu. K záväzku sa doteraz prihlásilo už vyše 150 signatárov, ktorí sa budú podieľať na celosvetovom znížení antropogénnych emisií metánu do roku 2030 aspoň o 30 %, pričom sa zamerajú na odvetvia energetiky, poľnohospodárstva a odpadu. Silná celosvetová podpora záväzku je dôkazom toho, že úsilie o rýchle zníženie emisií metánu naberá na obrátkach.   Iniciatíva, ktorej spolupredsedajú EÚ a Spojené štáty, spolupracuje s dvoma orgánmi Programu OSN pre životné prostredie, konkrétne s Koalíciou pre klímu a čisté ovzdušie (CCAC) a Medzinárodným strediskom pre monitorovanie emisií metánu (IMEO). V rámci globálneho záväzku o metáne sa prostredníctvom CCAC podporilo viac ako 50 krajín pri vypracúvaní národných akčných plánov pre metán a prostredníctvom IMEO sa vykonalo niekoľko vedeckých štúdií a bol vyvinutý systém varovania pred metánom a reakcie na metán v prípade jeho nadmerných emisií. Tento rok sa v rámci globálneho záväzku o metáne popri EÚ a USA stali šampiónmi Kanada, Mikronézske federatívne štáty, Nemecko, Japonsko a Nigéria.

Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

EÚ poskytuje technickú, politickú a finančnú podporu úsiliu o zníženie emisií metánu na celom svete, a to aj prostredníctvom schémy „You Collect, We Buy“, a zároveň zabezpečuje zavádzanie nových pravidiel týkajúcich sa emisií metánu na domácej pôde.

Medzinárodné stredisko pre monitorovanie emisií metánu v rámci Programu OSN pre životné prostredie sprístupnilo 1. decembra prvé verejné údaje o emisiách metánu prostredníctvom svojho systému varovania pred metánom a reakcie na metán, čo predstavuje ďalší posun v účinnom sledovaní emisií metánu. Ide o ďalší konkrétny krok na podporu vykonávania energetického plánu týkajúceho sa globálneho záväzku o metáne, ktorý bol spustený v roku 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices