kamionisti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Cestní dopravcovia si budú môcť prenajať nákladné vozidlá z iných štátov Európskej únie

Dopravné spoločnosti na Slovensku si budú môcť prenajať určitý počet nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie aj bez ich evidencie v SR. Umožní to novela zákona o cestnej doprave, jej návrh predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR na medzirezortné pripomienkovanie trvajúce do 19. januára 2023. Domáci cestní dopravcovia si v súčasnosti môžu prenajať iba vozidlo evidované na Slovensku. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 6. augusta tohto roka.

Novela prevezme smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru z roku 2006. Cieľom úpravy je zvýšenie produktivity, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov v cestnej doprave. Prenájom vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ nesmie presiahnuť šesť mesiacov v jednom kalendárnom roku. Prevádzkovateľ cestnej dopravy bude môcť počas celého prenájmu používať len taký počet týchto vozidiel, ktorý dosiahne najviac 25 % z celkového počtu nákladných vozidiel. Ak má cestný dopravca menej ako štyri nákladné autá, môže používať jedno prenajaté vozidlo.

Novela tiež upravuje odborný dozor a kontrolu aj oblasť taxislužby. Pri prevode držby vozidla alebo zmene jeho vlastníctva na osobu, ktorá nie je prevádzkovateľom taxislužby, dopravný správny orgán vyradí také vozidlo z evidencie bezodkladne po tom, čo sa o tom dozvie. Osvedčenie vozidla taxislužby stratí platnosť dňom vyradenia z evidencie. Na vozidlá taxislužby sa vzťahuje jednoročná lehota technickej a emisnej kontroly. Dôvodom spresnenia sú prípady, kedy prevádzkovateľ takéto auto predá súkromnej osobe a nepožiada o jeho vyradenie z koncesie na výkon taxislužby, pričom nový vlastník, resp. držiteľ vozidla nemôže urobiť zmenu v koncesii udelenej prevádzkovateľovi taxislužby. Stáva sa aj to, že držiteľ musí podrobiť vozidlo kontrole, evidované stále ako vozidlo taxislužby, hoci ním už nie je.

Viac..  Čaputová v Európskom parlamente vyzvala Slovákov na účasť v eurovoľbách

Vozidlá taxislužby, ktoré nesplnia podmienky podľa zákona o cestnej doprave v navrhovanom znení od 6. augusta 2023, budú vyradené z evidencie najneskôr do 31. decembra tohto roka. Dovtedy by mali stratiť platnosť aj koncesie so zaevidovanými vozidlami, ktoré nesplnia podmienky. Prevádzkovatelia budú môcť požiadať o udelenie novej koncesie aj pred uplynutím tej pôvodnej. Odňatie koncesie sa nebude uplatňovať v prípadoch, kedy koncesie stratili platnosť z dôvodu, že v nich boli zaevidované len vozidlá nespĺňajúce podmienky podľa zákona o cestnej doprave.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices