hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2022.

Robert Hajšel: Ak to s urýchľovaním prechodu na obnoviteľné zdroje myslíme skutočne vážne, potrebujeme masívne investície a zjednodušené administratívne procedúry

Europoslanci chcú podporiť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie

• Rýchlejšie postupy vydávania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
• Podpora domácej výroby EÚ v čase energetickej krízy
• Schéma zníži závislosť od fosílnych palív dovážaných z Ruska

Navrhovaným zákonom sa urýchli postup udeľovania povolení pre nové elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely alebo veterné elektrárne. „Ak to s urýchľovaním prechodu na obnoviteľné zdroje myslíme skutočne vážne, potrebujeme masívne investície a zjednodušené administratívne procedúry. Schvaľovanie už nemôže trvať dlhé mesiace či dokonca roky. Tu si domácu úlohu musí urobiť tak EÚ ako aj členské štáty, ktoré musia občanov skutočne motivovať k prechodu na zelenšie zdroje, a to najmä využitím európskych prostriedkov aj na priame dotácie, ktoré pokryjú veľkú časť a nielen zlomok celkovej ceny, ako je to dnes na Slovensku. Musíme sa zbaviť predovšetkým kotlov na tuhé palivá, ktoré okrem znečisťovania spôsobujú len na Slovensku spôsobujú ročne takmer 5000 úmrtí. Som však zásadne proti paušálnemu zákazu plynových kotlov, pretože bez ohľadu na ich vek, mali by byť aj naďalej prípustné všetky, ktoré dokážu spaľovať aj vodík, biolplyn, biometán, respektíve blending týchto plynov so zemným plynom. Ukázalo sa totiž, že aj kotle napríklad zo 60tych a 70tych rokov dokážu absorbovať vodík, keďže v tom čase sa namiesto zemného plynu používal na vykurovanie svietiplyn. Stále to bude totiž oveľa ekonomicky výhodnejšie riešenie v porovnaní s tepelnými čerpadlami, ktoré v zime v plnej miere využívajú na vykurovanie elektrickú energiu, čo je najdrahšia forma vykurovania. Nehovoriac o zvýšení celkovej spotreby elektrickej energie, ktorá bez krytia záložných zdrojov, vodné, plynové, uhoľne elektrárne, môže zvýšiť riziko blackoutov. Na Slovensku je dnes takmer 50% spotreby zemného plynu vykurovanie domácností a malých firiem, no ich podiel na emisiách celej krajiny je len 6%, nenesú teda zásadný podiel na vytváraní znečistenia a nemali by byť penalizovaní,“ hovorí slovenský europoslanec Robert Hajšel /SD/.

Poslanci Európskeho parlamentu vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu Komisie skrátili maximálnu lehotu na schválenie nových zariadení z dvanástich na deväť mesiacov, ak sa nachádzajú v takzvaných oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie. Každý členský štát ich označí v závislosti od toho, či je schopný inštalovať obnoviteľné zdroje energie rýchlejším tempom. Ak príslušný orgán neodpovie v stanovenej lehote, povolenie alebo žiadosť sa považuje za schválenú – na základe tzv. zásady „pozitívneho mlčania“.

Viac..  Eugen Jurzyca: Prvé návrhy normy Euro 7 boli príliš ambiciózne

Mimo týchto oblastí by tento proces nemal presiahnuť 18 mesiacov, tvrdia poslanci, a nie dva roky, ako sa pôvodne navrhovalo. Pokiaľ ide o modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, poslanci chcú, aby proces udeľovania povolení neprekračoval šesť mesiacov.

Pri stanovovaní pravidiel pre oblasti urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie, musia krajiny EÚ zabrániť alebo aspoň výrazne okresať negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý by tu mohol nastať. Lokality sústavy Natura 2000, prírodné parky a rezervácie, ako aj identifikované trasy sťahovania vtákov a morských cicavcov sú vylúčené s výnimkou umelých a zastavaných plôch, ako sú strechy, parkoviská alebo dopravná infraštruktúra. Poslanci tiež doplnili ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby verejnosť bola zapojená pri výbere oblasti pre elektráreň a pri stanovovaní oblastí urýchľovania obnoviteľných zdrojov.

Zvýšiť vybavenie solárnymi panelmi na budovách a tepelnými čerpadlami

Návrh obsahuje aj povinnosť krajín EÚ zabezpečiť, aby boli povolenia na inštaláciu solárnych zariadení na budovách dodané do mesiaca. V prípade menších zariadení s výkonom nižším ako 50 kW bude postačovať jednoduché oznamovanie. Inštalácia solárnych zariadení bude vyňatá z povinnosti vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, rozhodli poslanci. Postup vydávania povolenia na inštaláciu tepelných čerpadiel nesmie presiahnuť jeden mesiac.

S cieľom bezodkladne priniesť viac energie z obnoviteľných zdrojov do siete poslanci do návrhu začlenili aj prvky nedávneho návrhu Komisie predloženého v rámci tzv. „núdzového postupu“, aby väčšina ustanovení nadobudla účinnosť už v roku 2023.

Návrh právneho predpisu predložila Komisia v rámci balíka REpowerEU, ktorého cieľom je znížiť európsku závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska v reakcii na jeho agresiu na Ukrajine. Zmení sa ním smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, smernica o energetickej efektívnosti a smernica o energetickej hospodárnosti budov, v súvislosti s ktorými prebiehajú samostatné revízie v rámci balíka „Fit for 55“.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Ak chceme znižovať emisie skleníkových plynov, musíme dekarbonizovať priemysel

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zníženie …

Consent choices