Dieťa hrá videohry. PHOTO: ©European Union, 2021

Ochrana hráčov a podpora rastu v sektore videohier

Europarlament vyzval, aby boli hráči videohier lepšie chránení pred závislosťou a inými manipulatívnymi praktikami, pričom zdôraznil potenciál tohto inovatívneho sektora.

Osobitné opatrenia na ochranu detí

V správe, ktorá bola prijatá 577 hlasmi za, pričom 56 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania, sa požadujú harmonizované pravidlá s cieľom poskytnúť rodičom dobrý prehľad a kontrolu nad tým, aké hry hrajú ich deti, ako aj o tom, koľko času takto strávia a koľko peňazí pri tom minú. Poslanci požadujú jasnejšie informácie o obsahu, politike nákupu v rámci hry a cieľovej vekovej skupine hier, ideálne v súlade so systémom celoeurópskych informácií o hrách (PEGI), ktorý sa už používa v 38 krajinách.

Chcú tiež osobitne chrániť neplnoleté osoby pred výzvami na nákupy v hre a pred zapojením sa do takzvaného chovu zlata, t. j. praktiky predaja predmetov získaných v hre za skutočné peniaze, keďže to môže súvisieť s finančnou kriminalitou a porušovaním ľudských práv. Okrem toho by sa vývojári hier mali vyhýbať navrhovaniu hier, ktoré vedú k závislosti a mali by brať do úvahy vek, práva a zraniteľné miesta detí.

Posilnená ochrana spotrebiteľa v súlade s pravidlami EÚ

Podľa poslancov by vývojári videohier mali uprednostňovať aj ochranu údajov, rodovú rovnováhu a bezpečnosť hráčov a nemali by diskriminovať ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zdôrazňujú, že zrušenie predplatného hier musí byť rovnako jednoduché ako prihlásenie sa k nim. Pravidlá nákupu, vrátenia hier a pravidlá vrátenia peňazí musia byť v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátne orgány musia ukončiť nezákonné praktiky, ktoré umožňujú hráčom vymieňať si, predávať alebo stávkovať na herných stránkach.

Viac..  Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Nové európske ocenenie pre videohry

Parlament uznáva hodnotu a potenciál odvetvia videohier a chce podporiť jeho ďalší rozvoj. Na tento účel poslanci navrhujú zriadiť každoročné európske ocenenie online videohier a žiadajú Komisiu, aby predložila európsku stratégiu videohier, ktorá by pomohla tomuto kreatívnemu a kultúrnemu sektoru naplno využiť jeho potenciál.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Naša správa poukazuje na pozitíva tohto priekopníckeho priemyslu, ale aj na sociálne riziká, ktoré musíme mať na pamäti, ako je vplyv hier na duševné zdravie. Je to niečo, čo môže mať vplyv najmä na mladších hráčov,“ uviedla spravodajkyňa Adriana Maldonado López (S&D, ES) pri predkladaní svojej správy na plenárnom zasadnutí. „Musíme harmonizovať pravidlá EÚ, zabezpečiť posilnenú ochranu spotrebiteľa s osobitným zameraním na maloleté osoby,“ dodala.

O mam

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Rozmach počítačových hier je globálny fenomén, musíme však viac chrániť deti

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Ochrana …

Consent choices