migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci vyzvali EÚ, aby zaviedla dôveryhodnú migračnú a azylovú politiku

Počas plenárneho rokovania so švédskym predsedníctvom a predsedníčkou Komisie von der Leyen poslanci predstavili svoje názory na to, ako riešiť migračné výzvy, ktorým Európa čelí.

Švédska ministerka pre záležitosti EÚ Jessika Roswall zastupujúca predsedníctvo Rady poznamenala, že na budúcotýždňovom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady sa vedúci predstavitelia EÚ budú zaoberať otázkami migrácie, ako aj situáciou na Ukrajine, hospodárskou agendou a európskym priemyselným plánom. Pokiaľ ide o migráciu, dôraz sa bude klásť na kontrolu vonkajších hraníc, spoluprácu s tretími krajinami a účinnejšiu realizáciu návratov migrantov a žiadateľov bez práva na pobyt v EÚ do ich krajín pôvodu alebo tranzitu. Očakáva sa tiež, že Európska rada vyzve na pokračovanie legislatívnej práce na pakte o azyle a migrácii. Ministerka Roswall ubezpečila poslancov, že rokovania v Rade o pakte napredujú dobrým tempom.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen zdôraznila, že migrácia je európskou výzvou, ktorá si vyžaduje európsku reakciu. Podľa jej názoru by sa malo pokračovať v legislatívnej práci s cieľom uzavrieť pakt do jari 2024 a zároveň vypracovať ďalšie opatrenia na posilnenie vonkajších hraníc a zabezpečenie rýchlejšieho a dôstojného návratu migrantov do ich krajín pôvodu alebo tranzitu. Prioritou EÚ by malo byť aj zlepšenie dobrovoľnej solidarity, riešenie základných príčin migrácie z tretích krajín a zavedenie bezpečných a legálnych ciest do Európy, uviedla predsedníčka von der Leyen.

V nasledujúcej diskusii si poslanci želali vidieť výsledky v oblasti migračnej a azylovej politiky po rokoch diskusií medzi členskými štátmi v súvislosti s rastúcim počtom príchodov osôb, z ktorých väčšina nespĺňa podmienky na zotrvanie v EÚ. Niektorí rečníci vyzvali na účinnejšiu ochranu hraníc, a to aj prostredníctvom bariér, ktoré si niektorí želajú financovať z európskych fondov. Viacerí poslanci poukázali na potrebu zvýšiť mieru vracania ľudí.

Viac..  Zelenskyj podpísal bezpečnostný pakt s Európskou úniou

Iní navrhli spracovanie žiadostí o azyl na území tretích krajín ako spôsob ochrany najzraniteľnejších osôb. Hovorili aj o zlepšení spolupráce s tretími krajinami a riešení základných príčin migrácie. Niektorí rečníci sa domnievajú, že pátracie a záchranné operácie mimovládnych organizácií na mori by mali mať spoločný kódex. Iní trvali na tom, že ak má byť migračná politika EÚ dôveryhodná, musí rešpektovať ľudské práva a spájať zodpovednosť a solidaritu voči utečencom.

Vzhľadom na starnutie obyvateľstva v Európe, ktoré si vyžaduje umožnenie migrácie pracovnej sily, niekoľko poslancov obhajovalo otvorenie legálnych ciest do EÚ. Niektorí zdôraznili, že reakcia EÚ na masívny príchod ukrajinských utečencov po začiatku vojny ukázala, že je možný iný prístup a že migráciu možno vnímať aj ako príležitosť.

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices