povoden
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila ciele v oblasti odolnosti voči katastrofám

Európska komisia v stredu prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie na stanovenie spoločných cieľov na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Opatrenia, ktoré zahŕňajú, pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu povahu rizík majú európske ciele v oblasti odolnosti voči katastrofám prispieť k tomu, aby Európska únia (EÚ), jej členské štáty a krajiny zapojené do mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany dokázali lepšie predvídať budúce veľké katastrofy a núdzové situácie a znášať ich následky, konštatuje Komisia. Preto v úzkej spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov, ktorými sú zlepšenie predvídania rizík, posilnenie pripravenosti na ne, zlepšenie včasného varovania, posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany.

Viac..  V Bruseli bol prijatý prelomový akt o umelej inteligencii

Európska komisia v tejto súvislosti spúšťa päť hlavných iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z takýchto iniciatív bude napríklad iniciovanie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom „preparEU“, ktorý bude zameraný na európskych občanov.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

zachranari

Komisia pridelila viac ako 106 miliónov eur na pohotovostnú lekársku pomoc

Európska komisia pridelila čiastku 106,2 milióna eur Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Portugalsku, Rumunsku a …

Consent choices