Značký archívu: katastrofy

Komisia pridelila viac ako 106 miliónov eur na pohotovostnú lekársku pomoc

zachranari

Európska komisia pridelila čiastku 106,2 milióna eur Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Portugalsku, Rumunsku a Turecku na vývoj novej schopnosti v rámci programu rescEU – EMT (Emergency Medical Team). Ako referuje web Komisie, cieľom je posilniť pohotovostnú lekársku pomoc obyvateľstvu postihnutému rozsiahlymi prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom. Projekt vytvorí …

Viac ... »

Komisia predstavila ciele v oblasti odolnosti voči katastrofám

povoden

Európska komisia v stredu prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie na stanovenie spoločných cieľov na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Opatrenia, ktoré zahŕňajú, pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Komisia o tom informuje na svojej webstránke. Vzhľadom na rýchlo …

Viac ... »
Consent choices