nevedalova
Katarína Roth Neveďalová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: redakcia/red.

Katarína Roth Neveďalová: EÚ chce pristúpiť k Istanbulskému dohovoru ako celok, krajiny vyzýva na ratifikáciu

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Násilie na ženách: Poslanci žiadajú, aby EÚ ratifikovala Istanbulský dohovor

• Súdny dvor potvrdil, že EÚ môže ratifikovať Istanbulský dohovor bez jednomyseľnosti v Rade
• Členské štáty musia bojovať proti dezinformáciám o dohovore a v plnej miere ho vykonávať
• Podporovať obete presadzovaním práva a poskytovaním verejných služieb na základe odbornej prípravy zameranej na rodové otázky
• Každá tretia žena v EÚ zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie

Európska únia by mala podľa europoslancov ratifikovať Dohovor o predchádzaní a boji proti násiliu páchanému na ženách v súlade so stanoviskom Súdneho dvora z roku 2021.

V znení prijatom 469 hlasmi za, pričom 104 bolo proti a 55 sa zdržalo hlasovania, sa uvádza, že Istanbulský dohovor zostáva medzinárodným štandardom a kľúčovým nástrojom na odstránenie rodovo motivovaného násilia vrátane domáceho násilia. Poslanci dôrazne odsudzujú pokusy niektorých členských štátov zrušiť opatrenia, ktoré už boli prijaté pri uplatňovaní Istanbulského dohovoru, a vyzývajú ich, aby ho v plnej miere vykonávali.

Poslanci odsudzujú odmietavý postoj k rodovej rovnosti, právam žien a Istanbulskému dohovoru v niektorých členských štátoch – napríklad v Poľsku, kde sa vláda snaží odstúpiť od dohovoru a zaviedla de facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva. Tiež si všímajú situáciu na Slovensku, kde Národná rada odmietla v roku 2020 dohovor ratifikovať a požiadala prezidenta o stiahnutie podpisu. Poslanci požadujú, aby vnútroštátne orgány bojovali proti dezinformáciám o dohovore.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Sme vážne takí pomýlení?

Šesť rokov po tom, ako EÚ dohovor podpísala, ho ešte neratifikovala z dôvodu odmietnutia niekoľkých členských štátov. V stanovisku Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2021 sa však uvádza, že Európska únia môže ratifikovať Istanbulský dohovor bez súhlasu všetkých členských štátov. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby ho ratifikovali sami, hovoria poslanci, ktorí naliehajú na zvyšných šesť krajín – Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby dohovor bezodkladne ratifikovali.

Konkrétne návrhy vykonávania

Trestné súdnictvo by malo byť len jednou časťou komplexnej reakcie na rodovo motivované násilie, tvrdia poslanci. Reakcia EÚ by mala zahŕňať aj prevenciu, ochranu a stíhanie. Členské štáty by mali zabezpečiť odbornú prípravu, postupy a usmernenia zohľadňujúce rodové hľadisko, ako aj špecializovanú podporu a ochranné opatrenia s prístupom zameraným na obete pre všetkých zapojených odborníkov vrátane orgánov presadzovania práva, súdnictva a prokurátorov.

O red

Odporúčame pozrieť

Profil: Kto je Katarína Roth Neveďalová

Narodila sa 10. novembra 1982 v Bratislave. Ukončila Obchodnú akadémiu v Nitre a na vysokej …

Consent choices