Elektronická cigareta. PHOTO: © European Union 2017

Podpora nových nikotínových výrobkov medzi europoslancami vzrástla

Väčšina poslancov Európskeho parlamentu považuje nové nikotínové produkty ako zahrievaný tabak, e-cigarety a nikotínové vrecúška za menej škodlivé v porovnaní s fajčením. V prieskume spoločnosti Tamarind Intelligence sa takto vyjadrilo v priemere 54 % europoslancov, čo je o 4 percentuálne body viac ako v rovnakom prieskume vlani.

Oproti prieskumom v predošlým rokom sa zároveň znížil počet poslancov, ktorí sa domnievajú, že nové nikotínové produkty sú rovnako škodlivé ako fajčenie. Túto možnosť si v prieskume zvolilo 19 percent z nich, čo je najnižší podiel od spustenia každoročného prieskumu v roku 2020. Len malá časť poslancov si myslí, že nové produkty by mali byť legislatívne viac obmedzené ako tradičné tabakové výrobky a väčšina podporila online predaj nových výrobkov pre dospelých fajčiarov, s podmienkou overenia veku.

Tendencia hodnotiť nové produkty ako menej škodlivé je pritom vyššia medzi poslancami, ktorí uviedli, že majú o novinkách určité znalosti. Z tejto skupiny ich za menej škodlivé v porovnaní s fajčením označili až dve tretiny poslancov. Čo sa týka konkrétnych typov výrobkov, najviac z nich považuje za menej škodlivé zahrievané tabakové výrobky (81 %).

Viac..  Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

Spoločnosť Tamarind Intelligence v tejto súvislosti upozorňuje, že narástol počet poslancov, ktorí si netrúfajú k novým výrobkom zaujať jednoznačný postoj, hoci majú byť v nadchádzajúcich mesiacoch vyzvaní k hlasovaniu o kľúčových nových právnych predpisoch v tejto oblasti.

Viac informácií požaduje aj Európska komisia, ktorá stojí pred úlohou revízie smernice o regulácii tabakových výrobkov z roku 2014. Na svojej internetovej stránke spustila verejnú konzultáciu, v rámci ktorej sa majú k novej regulácii vyjadrovať nezávislí experti, autority z oblasti verejného sektora, mimovládne organizácie, firmy, ale i bežná verejnosť. Konzultácia bola vyhlásená 21. februára a potrvá do 16. mája tohto roka.

(SITA)

O mam

Consent choices