schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Bezpečnostná únia: posilnený Schengenský informačný systém

Dnešným dňom začína fungovať modernizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém výmeny informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín bez legálneho práva na pobyt v Únii a o stratených alebo odcudzených predmetoch (napríklad autách, strelných zbraniach, lodiach a dokladoch totožnosti).

Obnovený SIS je základom najpokročilejšieho systému riadenia hraníc na svete. Spolu so systémom vstup/výstup (EES) a Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) bude SIS súčasťou architektúry interoperability. Obnovený SIS sa zdokonaľuje tak, aby zahŕňal nové kategórie zápisov, biometrické údaje, ako sú odtlačky dlaní, odtlačky prstov a záznamy DNA nezvestných osôb, a ďalšie nástroje na boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Modernizácia je dôležitá, pretože umožní aj preventívne zápisy na ochranu zraniteľných osôb a zabránenie nelegálnej migrácii. Cieľom týchto modernizácií je poskytnúť vnútroštátnym orgánom úplnejšie a spoľahlivejšie informácie na zvýšenie bezpečnosti a riadenia hraníc v Európe.

Medzi modernizované funkcie patria:

Rozšírená výmena informácií a spolupráca: Prostredníctvom SIS sa budú zdieľať nové kategórie zápisov a viac údajov, čím sa zabezpečí, že vnútroštátne orgány budú mať k dispozícii úplnejšie a spoľahlivejšie informácie. Zaviedli sa jasnejšie pravidlá a zlepšili sa štruktúry výmeny informácií prostredníctvom národných kontaktných miest (kancelárií SIRENE).

Nové možnosti lokalizácie a identifikácie hľadaných osôb a posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach: Okrem fotografií a odtlačkov prstov bude SIS obsahovať nové typy biometrických údajov (ako sú odtlačky dlaní, odtlačky prstov a odtlačky dlane, ako aj záznamy DNA – ale len v súvislosti s nezvestnými osobami) a ďalšie informácie na lokalizáciu a identifikáciu osôb zaregistrovaných v systéme.

Ďalšie nástroje na boj proti trestnej činnosti a terorizmu: Nové kontrolné upozornenia umožnia vnútroštátnym orgánom zhromažďovať cielené informácie o osobách podozrivých zo závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu. V SIS sa budú ukladať napríklad identifikačné doklady, informácie o aute, ktoré používajú. Budú existovať záznamy o „neznámych hľadaných osobách“, ktoré budú obsahovať len odtlačky neznámych páchateľov, ktoré sa objavia na miestach teroristických trestných činov alebo závažných trestných činov.

Ďalšie nástroje na ochranu nezvestných a zraniteľných osôb: Vnútroštátne orgány budú môcť v systéme vydávať preventívne záznamy na ochranu určitých kategórií zraniteľných osôb (deti ohrozené únosom alebo potenciálne obete terorizmu, obchodovania s ľuďmi, rodovo podmieneného násilia alebo ozbrojených konfliktov/nepriateľských akcií), ktoré budú dopĺňať existujúce záznamy o nezvestných osobách.

Ďalšie nástroje na prevenciu a odrádzanie od nelegálnej migrácie: Rozhodnutia o návrate budú súčasťou informácií zdieľaných v systéme s cieľom zlepšiť účinné presadzovanie týchto rozhodnutí. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby vytvorili aby v SIS vytvorili zápis zakaždým, keď vydajú rozhodnutie o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny bez zákonného práva na pobyt v EÚ, čo im umožní aktívne sledovať, či navrátilec skutočne opustí územie EÚ. Pripraví sa tak pôda pre vzájomné uznávanie rozhodnutí o návrate medzi členskými štátmi, ako to navrhla predsedníčka von der Leyenová vo svojom liste s cielenými opatreniami pred februárovým zasadnutím Európskej rady.

Viac..  Komisia bude financovať projekty na posilnenie boja proti korupcii v EÚ a v zahraničí

Rozšírené využívanie SIS agentúrami EÚ: Europol a vnútroštátne imigračné orgány majú teraz prístup ku všetkým kategóriám záznamov v SIS. Operačné tímy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) získali prístup do SIS (implementácia stále prebieha).

SIS má prísne požiadavky na kvalitu a ochranu údajov. Systém obsahuje len údaje o osobách a predmetoch hľadaných v krajinách EÚ a v krajinách pridružených k Schengenu. Vnútroštátne orgány dohliadajú na uplatňovanie pravidiel ochrany údajov vo svojich krajinách, zatiaľ čo európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) monitoruje, ako sa pravidlá ochrany údajov uplatňujú v centrálnom systéme, ktorý spravuje agentúra eu-LISA.

Ďalšie kroky

K dnešnému dňu je obnovený SIS funkčný v 30 krajinách Európy (26 členských štátov EÚ a pridružených krajín k Schengenu). Pripojenie Cypru k SIS v lete 2023 ešte viac rozšíri bezpečnostnú spoluprácu v celej Únii.

Súvislosti

SIS bol vytvorený v roku 1995 po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach EÚ. Hodnotenie SIS v roku 2016 potvrdilo mimoriadnu úspešnosť tohto systému. Zároveň sa v ňom však identifikovali možnosti ďalšieho zvýšenia účinnosti a efektívnosti SIS, aby bolo možné lepšie riešiť čoraz zložitejšie bezpečnostné výzvy.

Komisia 21. decembra 2016 predložila tri návrhy na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré využívajú Schengenský informačný systém (SIS). Spoluzákonodarcovia, Európsky parlament a Rada dosiahli 12. júna 2018 politickú dohodu o všetkých troch návrhoch. Tri dohodnuté nariadenia (k dispozícii tu, tu a tu) boli prijaté 28. novembra 2018.

Právne a technické prípravy na zavedenie nového SIS sa začali v roku 2019 a pokračovali do roku 2021. V roku 2022 sa v úzkej spolupráci medzi agentúrou eu-LISA (agentúra EÚ zodpovedná za prevádzku centrálneho príslušného systému SIS) a členskými štátmi (zodpovednými za vnútroštátne zložky SIS) vykonala dôkladná kontrola vnútroštátnych a centrálnych systémov. Právne podmienky na začatie prevádzky boli dokončené v januári 2023 a 31. januára 2023 Komisia zverejnila rozhodnutie o začatí prevádzky.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

King, Avramopoulos

EÚ posilňuje Schengenský informačný systém

Rada prijala návrh Komisie na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS), najpoužívanejšieho európskeho systému na výmenu …

Consent choices