zeny, EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

MDŽ: Kým svet útočí na práva žien, EÚ robí zásadné rozhodnutia v ich prospech

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku toto vyhlásenie:  

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien myslíme na odolnosť a silu žien. Ich rozhodnosť, keď sa treba postaviť proti nespravodlivosti. Ich odhodlanie chrániť druhých. Ich neúnavné úsilie o zmenu. Nielen dnes, ale každý deň sa v jednote so všetkými ženami snažíme vytvoriť priaznivé podmienky pre ich práva na celom svete. Chceme posilniť ich postavenie, aby mohli bez prekážok napĺňať svoje životné ciele. Znepokojuje nás, že útlak žien a dievčat celosvetovo rastie a ich ľudské práva čelia útokom.

Podporujeme ženy v Iráne, ktorých slobody sú systematicky obmedzované; ako aj ženy v Afganistane, kde ich chce Taliban vymazať z verejného života. Podporujeme ženy všade tam, kde sú ich základné práva a slobody ohrozené a popierané. Takisto nás hlboko znepokojujú správy o tom, že ruské ozbrojené sily na Ukrajine používajú ako vojnovú zbraň sexuálne násilie na ženách a deťoch. Sú to vojnové zločiny a ich páchatelia musia byť postavení pred spravodlivosť. S našimi medzinárodnými partnermi sa budeme ďalej snažiť, aby Rusko za tieto zverstvá zaplatilo.

EÚ práve prijala balík sankcií proti páchateľom sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, aby sa každý na celom svete zodpovedal za svoje činy. Máme však aj dobré správy. EÚ urobila zásadné rozhodnutia, aby mali ženy v EÚ rovnaké príležitosti ako muži. Ide napríklad o nové pravidlá chrániace rodovú rovnováhu vo vrcholových orgánoch podnikov či transparentnosť odmeňovania. Takisto chceme zaviesť pravidlá, ako bojovať proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ktoré budú platiť pre celú Úniu

Čaká nás veľa práce. Cesta k rovnosti v právach je ešte dlhá. Rodová rovnosť sa dosiahne až vtedy, keď si ju všetci vezmeme za svoju a budeme ju chrániť a šíriť ako v EÚ, tak aj vo svete.“ 

Súvislosti

Témou Medzinárodného dňa žien 2023 je „Digitalizácia pre všetkých: inovácia a technológia v prospech rodovej rovnosti“. Rodová digitálna priepasť ženám bráni plne využívať výhody digitálnej transformácie. Presadzovaním digitálnej stratégie a udržateľného rastu sa EÚ snaží zabezpečiť rovnaký prístup žien k nevyužitému potenciálu digitálnych technológií.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností. Investície do zručností žien a dievčat významne posilňujú postavenie žien vo všetkých oblastiach a prispievajú k zmenšovaniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

V roku 2022 sa EÚ podarilo prijať prelomové právne predpisy na podporu rodovej rovnosti. V marci 2022 Komisia navrhla minimálne normy EÚ pre boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhovaná smernica sa po prvýkrát zaoberá online násilím, napríklad zdieľaním intímnych snímok bez súhlasu; online prenasledovaním; kybernetickým obťažovaním a online podnecovaním k násiliu alebo nenávisti. Od augusta 2022 sa začali uplatňovať nové celoeurópske práva na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. V septembri 2022 Európska komisia predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti.  V novembri 2022 prijal Európsky parlament smernicu o rodovej rovnováhe vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorou sa zavádzajú prahové hodnoty pre vyvážené rodové zastúpenie vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností. V decembri sa dosiahla politická dohoda na smernici o transparentnosti odmeňovania. Komisia dnes uverejnila Správu o rodovej rovnosti v EÚ na rok 2023, v ktorej aktuálne informuje o krokoch prijatých na splnenie stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Zajtra Komisia začne kampaň na spochybnenie rodových stereotypov, ktorá tvorí dôležitú súčasť uplatňovania stratégie pre rodovú rovnosť.  Komisia tento rok zverejní aj výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) na podporu rodovej rovnosti vrátane vyváženej účasti žien na hospodárskom a politickom rozhodovaní.

EÚ naďalej presadzuje rodovú rovnosť aj za hranicami a vo všetkých aspektoch svojej činnosti. Okrem toho v zmysle akčného plánu pre rodovú rovnosť GAP III na roky 2021 – 2025 sa Európska komisia spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) snažia o to, aby 85 % nových vonkajších činností EÚ do roku 2025 podporovalo rodovú rovnosť a posilňovalo postavenie žien a dievčat. Preto sa hľadisko rodovej rovnosti intenzívnejšie presadzuje vo všetkých vonkajších politikách a odvetviach. Predovšetkým sa do nich premietajú ciele akčného plánu pre rodovú rovnosť GAP III a podporuje sa v nich medziodborový rodovo transformačný prístup na základe práv.

Presadzovanie práv žien a rodovej rovnosti je kľúčovou prioritou vonkajšej politiky EÚ. Naposledy v decembri 2022 EÚ spojila sily s africkými partnermi, aby sa v zmysle stratégie Global Gateway zlepšili práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v Afrike. Nadviazala tým na podporný balík v prospech sexuálnych a reprodukčných práv žien na celom svete zo septembra 2022. V rámci týchto dvoch opatrení sa na podporu žien na celom svete vyčlenilo 105 miliónov eur.

V roku 2023 si pripomíname 75. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorej sa uvádza, že „všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach“.

Ako uznanie pozoruhodného pokroku, ktorí dosiahli akademické a výskumné organizácie v rodovej rovnosti, zajtra Komisia vyhlási víťazov ceny EÚ pre šampiónov rodovej rovnosti. Mená víťazov budú k dispozícii v online správe. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude vysielať naživo.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices