mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ochrana spotrebiteľa: WhatsApp sľúbil dodržiavať pravidlá EÚ

Po rozhovoroch s orgánmi EÚ na ochranu spotrebiteľa a Európskou komisiou (združenými v sieti CPC) sa spoločnosť WhatsApp zaviazala transparentnejšie meniť podmienky poskytovania služieb. Okrem toho uľahčí používateľom odmietnutie aktualizácií, keď s nimi nesúhlasia, a jasne vysvetlí, kedy po takomto odmietnutí používateľ stratí možnosť využívať služby WhatsApp. WhatsApp takisto potvrdil, že osobné údaje používateľov sa neposkytujú tretím stranám ani iným spoločnostiam skupiny Meta – ani Facebooku – na reklamné účely. Dialóg sprostredkovala Komisia a koordinovala ho švédska agentúra pre spotrebiteľov a írska komisia pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Vítam záväzok spoločnosti WhatsApp zmeniť svoje postupy tak, aby boli v súlade s pravidlami EÚ. Bude aktívne informovať používateľov o akýchkoľvek zmenách v zmluvách a namiesto toho, aby sa používateľom pri každom otvorení aplikácie kládli otázky, bude WhatsApp jednoducho rešpektovať ich rozhodnutia. Spotrebitelia majú právo chápať, s čím súhlasia a čo táto voľba konkrétne znamená, aby sa mohli rozhodnúť, či chcú platformu naďalej využívať.“

Sieť CPC najprv zaslala list spoločnosti WhatsApp v januári 2022 v nadväznosti na varovanie Európskej organizácie spotrebiteľov (BEUC) a ôsmich jej členských združení, že spoločnosť WhatsApp údajne používa pri aktualizácii podmienok poskytovania služieb a ochrany osobných údajov nekalé praktiky. Sieť CPC zaslala v júni 2022 spoločnosti WhatsApp druhý list, v ktorom zopakovala svoju žiadosť, aby boli spotrebitelia jasne informovaní o obchodnom modeli WhatsApp, a najmä o tom, či má WhatsApp zisky z komerčného využitia osobných údajov používateľov. Po diskusiách medzi sieťou CPC, Komisiou a spoločnosťou WhatsApp spoločnosť potvrdila, že neposkytuje osobné údaje používateľov na reklamné účely.

Prehľad záväzkov

Pri budúcich zmenách svojej obchodnej politiky WhatsApp:

  •  vysvetlí, aké zmeny chce vykonať v zmluvách používateľov a ako by mohli ovplyvniť ich práva;
  • poskytne možnosť zamietnuť aktualizované podmienky služby rovnako výrazne ako možnosť prijať ich;
  • zabezpečí, aby sa oznámenia o aktualizáciách mohli zamietnuť alebo aby sa aktualizácie mohli odložiť, bude rešpektovať rozhodnutia používateľov a nebude oznámenia zasielať opakovane.

Ďalšie kroky

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) bude aktívne monitorovať, ako WhatsApp plní tieto záväzky v rámci akýchkoľvek budúcich úprav svojej politiky a v prípade potreby presadí ich dodržiavanie aj prípadnými pokutami.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Okrem toho nedávna štúdia Komisie a posledná celoplošná akcia siete CPC zameraná na tzv. temné vzorce ukázali, že mnohé spoločnosti používajú „temné vzorce“, napríklad keď je odhlásenie zo služby zložitejšie než prihlásenie. Sieť CPC bude s podporou Komisie ďalej zvyšovať úsilie o riešenie takýchto nezákonných praktík na miestach ich výskytu.

Súvislosti

V novom akte o digitálnych službách sa okrem iného stanovuje povinnosť, aby služby mali jasné obchodné podmienky vysvetľujúce používateľovi zrozumiteľným jazykom, kedy ich obsah alebo účet môžu ovplyvňovať určité obmedzenia, a aby takéto obmedzenia uplatňovali dôsledne, objektívne a primerane. Akt o digitálnych službách doplní už zavedené pravidlá, napríklad smernicu o nekalých obchodných praktikách alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov, aby platformám nezostala žiadna regulačná medzera umožňujúca manipuláciu používateľov.

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) je sieťou orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľov. Pri cezhraničných sporoch sa ich činnosť koordinuje na úrovni EÚ.

Za vykonávanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľov sú zodpovedné orgány štátu. Vďaka nariadeniu o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa majú spoločný súbor silných právomocí na odhaľovanie nezrovnalostí a môžu rýchlo a koordinovane konať proti nečestným obchodníkom.

Doterajšie nástroje spotrebiteľského práva EÚ zmenila aj nová smernica o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá zvýšila transparentnosť pre spotrebiteľov, keď nakupujú na online trhoviskách.

Spolupráca zahŕňa spotrebiteľské pravidlá v rôznych oblastiach, ako sú nekalé obchodné praktiky, elektronický obchod, geografické blokovanie, dovolenkové balíky, online predaj a práva cestujúcich.

O mam

Odporúčame pozrieť

mobil

WhatsApp čelí pre nové podmienky sťažnostiam spotrebiteľských organizácií

Komunikačná aplikácia WhatsApp čelí v Európskej únii sťažnostiam, podľa ktorých vyvíja neférový nátlak na používateľov, …

Consent choices