Lorenzo Natali
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prihláste sa do novinárskej súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku

Novinári sa môžu prihlásiť do významnej novinárskej súťaže EÚ o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Súťažné príbehy treba predložiť do polnoci 28. apríla. Cena uznáva a oceňuje prácu novinárov z celého sveta, ktorí sa zameriavajú na najnaliehavejšie globálne výzvy.

Európska komisia vyzýva novinárov, ktorí sa venujú otázkam súvisiacim s nerovnosťou, odstraňovaním chudoby, udržateľným rozvojom, životným prostredím, biodiverzitou, opatreniami v oblasti klímy, digitálnymi technológiami, pracovnými miestami a zamestnanosťou, vzdelávaním a rozvojom zručností, migráciou, zdravotnou starostlivosťou, mierom, demokraciou a ľudskými právami, aby sa do súťaže prihlásili online.

Reportéri môžu predkladať písomné, audiovizuálne alebo multimediálne diela v jednej z týchto kategórií:

  • Medzinárodná cena: za reportáž v médiách so sídlom v jednej z partnerských krajín Európskej únie.
  • Európska cena: za reportáž v médiách so sídlom v Európskej únii.
  • Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára: za reportáž od novinára v čase vydania mladšieho ako 30 rokov, ktorá bola uverejnená v médiu so sídlom v ktorejkoľvek z krajín oprávnených na udelenie medzinárodnej a európskej ceny.

Reportáže môžu byť v ktoromkoľvek jazyku, no mal by sa k nim priložiť preklad do jedného z jazykov súťaže, ktorými sú: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo portugalčina.

Podrobné informácie o pravidlách súťaže a podmienkach účasti nájdete tu.

Viac..  Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov pre skvalitnenie života v EÚ

Výber víťazov

V každej kategórii vyberá víťazov veľká porota zložená z medzinárodne uznávaných novinárov a zástupcov kľúčových mimovládnych organizácií z celého sveta. Víťaz z každej kategórie získa 10 tisíc eur. Víťazovi v kategórii Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára bude ponúknutá aj pracovná skúsenosť v jednom z partnerských médií. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku v Bruseli v priebehu roka 2023.

Súvislosti

Cena je pripomienkou na bývalého podpredsedu Európskej komisie Lorenza Nataliho, ktorý významne prispel k podpore a posilneniu európskych rozvojových politík. Táto súťaž už tri desaťročia sprítomňuje jeho odkaz oceňovaním novinárov, ktorých príbehy nabádajú k zmenám. Cenu prvýkrát vyhlásila Európska komisia v roku 1992.

Predchádzajúci víťazi sú uvedení na webovom sídle ceny Lorenza Nataliho.

O mam

Odporúčame pozrieť

30. cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku: vyhlásili víťazov

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová na ceremónii, ktorá sa konala pri príležitosti Európskych rozvojových dní …

Consent choices