vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia posiela 25 štátom formálne výzvy pre nesplnenie povinnosti

Európska komisia (EK) prijala najnovší súbor rozhodnutí o nedostatočnej komunikácii členských štátov Európskej únie v súvislosti s transpozíciou európskych smerníc do vnútroštátnych zákonov. Dvadsaťpäť členských štátov dostane formálne výzvy EK za to, že do stanoveného termínu neoznámili plné prenesenie opatrení zo šiestich smerníc Únie. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby na ne odpovedali a dokončili transpozíciu inak EK môže vydať odôvodnené stanovisko. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Malta, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko, dostanú formálnu výzvu za to, že nesplnili svoju oznamovaciu povinnosť v súvislosti s transpozíciou aktualizovanej smernice o pitnej vode. Na prenesenie smernice mali čas do 12. januára 2023.

Do 28. februára mali členské štáty transponovať smernicu, ktorá stanovovala výnimku na použitie olova v supravodičových kábloch a drôtoch, ako aj na ich elektrické spojenia. O tom, že tak urobili dosiaľ neurobili Belgicko, Česko, Španielsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko a Slovensko. Tieto členské štáty tiež včas neinformovali o prevzatí smernice, ktorá stanovuje časovo obmedzenú výnimku pre používanie olova v komponentoch, ktoré sa používajú v magnetických poliach pre určité lekárske zobrazovacie zariadenia.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Smernicu o ochranných známkach mali členské štáty transponovať do 14. januára. O jej prenesení do zákonov však zatiaľ neinformovali Bulharsko, Malta, Dánsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Dánsko, Holandsko, Poľsko a Rumunsko dostanú formálnu výzvu, že neoznámili transpozíciu zákazu drog 3-MMC a 3-CMC, čo mali urobiť do 18. februára.

Komisia tiež posiela formálnu výzvu v súvislosti pravidlami o cezhraničných konverziách, fúziách a rozdelení spoločností. Členské štáty mali smernicu prijať do svojich zákonov do 31. januára. Svoju oznamovaciu povinnosť v tejto súvislosti nesplnili Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices