hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Žiaľ, ešte stále používame napríklad v chladničkách plyny, ktoré významne poškodzujú ozónovú vrstvu

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Parlament vyzýva na pokračujúce úsilie o obnovu a ochranu ozónovej vrstvy

• Ďalej znižovať emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
• Zosúladiť pravidlá EÚ s Európskou zelenou dohodou a medzinárodnými dohodami
• Zlepšiť presadzovanie a bojovať proti nezákonným činnostiam

Parlament sa dohodol na svojej pozícii na rokovania s vládami EÚ o opatreniach na zníženie emisií látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Poslanci prijali správu o revízii nariadenia o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) 553 hlasmi za, pričom 10 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

Aj keď EÚ už dosiahla svoje ciele postupného vyraďovania podľa Montrealského protokolu z roku 1987 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu podľa existujúcich právnych predpisov, emisie ODS je potrebné ďalej znižovať, aby boli v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a s cieľovými hodnotami na roky 2030 a 2050 stanovenými klimatickým predpisom EÚ a Parížskou dohodou.

Viac..  Z 2,967 miliardy eur na projekty čistejšej energie SR získa 35 miliónov

Parlament chce zvýšiť účinnosť existujúcich opatrení a sprísniť kontrolu používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (výroba iných chemikálií, v laboratóriách a na ochranu pred požiarmi v špeciálnych aplikáciách, ako sú vojenské zariadenia a lietadlá). Poslanci žiadajú, aby Komisia navrhla opatrenia na ďalšie obmedzenie alebo postupné vyradenie takých využití, keď budú dostupné alternatívy.

Správa posilňuje právomoci colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom pri predchádzaní nelegálnemu obchodu s ODS a zosúlaďuje nové pravidlá s pravidlami o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: My chceme spolutvoriť Európu, nechceme a nebudeme len do počtu

Zodpovednosť. Spolutvoriť budúcnosť Európy, znamená spolutvoriť aj tú slovenskú. Preto bolo pre nás v PS …

Consent choices