pollak
Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Peter Pollák: Ženy si budú môcť nárokovať ušlú mzdu od zamestnávateľa. Ak majú za tú istú prácu nižší plat ako muži

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov: nové pravidlá pre transparentné odmeňovanie

• plat žien v EÚ je v priemere o 13 % nižší ako plat mužov za rovnakú prácu
• koniec utajovania výšky platov: právo pracovníkov na informácie o mzdách v ich pracovnej kategórii
• odrádzajúce sankcie vrátane pokút pre zamestnávateľov porušujúcich pravidlá
• pri rozdiele 5 % v mzdách žien a mužov bude podnik musieť prijať opatrenia

Podľa nových právnych predpisov budú musieť spoločnosti v EÚ zverejňovať informácie, ktoré zamestnancom uľahčia porovnanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Parlament na plenárnej schôdzi pomerom 427 hlasmi za, 79 proti a 76 sa zdržalo hlasovania prijal nové pravidlá vyžadujúce, aby sa štruktúry odmeňovania zakladali na rodovo neutrálnych kritériách a zahŕňali rodovo neutrálne systémy hodnotenia a klasifikácie pracovných miest. Oznámenia o voľných pracovných miestach a názvy pracovných miest budú musieť byť rodovo neutrálne a postupy prijímania zamestnancov vedené nediskriminačným spôsobom.

Ak zo správ o odmeňovaní vyplynie rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 %, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami svojich pracovníkov vykonať spoločné posúdenie odmeňovania. Členské štáty budú musieť zaviesť odrádzajúce sankcie, napríklad pokuty, pre zamestnávateľov, ktorí uvedené pravidlá porušujú. Pracovník, ktorý utrpel škodu v dôsledku takéhoto porušenia, bude mať právo požadovať náhradu škody. Po prvýkrát sa do rozsahu pôsobnosti nových pravidiel zahrnula prierezová diskriminácia a práva nebinárnych osôb.

Viac..  Poľnohospodári zablokovali hranicu Hodonín-Holíč, protestujú proti krokom EK

Zákaz utajovania platov

Podľa týchto pravidiel majú pracovníci a zástupcovia pracovníkov právo na jasné a kompletné informácie o individuálnej a priemernej výške mzdy, rozčlenené podľa pohlavia. Utajovanie platov bude zakázané. Zmluvné podmienky nesmú zamestnancom brániť zverejniť výšku svojho platu alebo požadovať informácie o plate zamestnancov patriacich do rovnakej alebo inej kategórie pracovníkov.

Presun dôkazného bremena

Dôkazné bremeno v mzdových otázkach prechádza zo zamestnanca na zamestnávateľa. Ak sa pracovník obráti na súd, pretože sa domnieva, že jeho zamestnávateľ porušil zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu, vnútroštátne právo by malo zamestnávateľovi uložiť povinnosť preukázať, že nedošlo k diskriminácii.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: V Španielsku som si prevzal prestížnu cenu, ktorú zatiaľ žiadny Slovák nedostal. Ďakujem

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices