europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP

Europoslanci vyzvali Radu, aby odblokovala návrh zákona EÚ o rovnakom zaobchádzaní

Uznesenie europarlamentu poukazuje na obavy z trendov diskriminácie vo všetkých členských štátoch EÚ a naliehavo vyzýva Radu, aby obnovila rozhovory.

Parlament opätovne zdôrazňuje, že Rada musí odblokovať horizontálnu antidiskriminačnú smernicu, ktorú členské štáty blokujú od roku 2008. Poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu Komisie už dávno a vyjadrujú poľutovanie nad oneskoreniami Rady, ktorá legislatívu blokuje pätnásť rokov z dôvodu potreby jednomyseľnosti. Na obídenie tejto prekážky by sa podľa poslancov mala aktivovať premosťovacia klauzula. Najaktuálnejšia správa o pokroku poskytuje jasný obraz patovej situácie v Rade, kde ustanovenia týkajúce sa zdravotného postihnutia, a najmä možnosť ponúknuť členským štátom „nezvyčajne dlhý odklad lehoty na transpozíciu“ s cieľom poskytnúť zdravotne postihnutým osobám primerané ubytovanie, sú jadrom diskusií.

Parlament zdôrazňuje potrebu právnej ochrany pred diskrimináciou, ktorá by sa uplatňovala rovnocenným spôsobom vo všetkých prípadoch diskriminácie – nielen na pracovisku a na trhu práce, ako je to v súčasnosti, a vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim nedostatočným vykonávaním antidiskriminačného rámca EÚ. Poslanci tiež poukazujú na znepokojivé trendy v členských štátoch, z ktorých mnohé boli identifikované aj v správe Agentúry EÚ pre základné práva z roku 2022 a ktoré zahŕňajú nedodržiavanie judikatúry Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalšie zistené problémy zahŕňajú nedostatočné podávanie správ o diskriminácii, celkový nedostatok údajov o rovnosti a slabú dokumentáciu. Poslanci vyzývajú Komisiu, aby pracovala na prekonaní patovej situácie a zároveň ju naliehavo žiadajú, aby riešila pretrvávajúci odmietavý postoj k základným právam a nárast diskriminácie v celej EÚ. Uznesenie bolo prijaté zdvihnutím rúk.

Viac..  Europoslanec Pollák zverejnil príbeh chlapca, ktorý odpadol v ambulancii u lekára a nechali ho ležať na zemi. VIDEO

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Alice KUHNKE (Zelení/ESA, SE) uviedla: „Je hanebné, že v Únii máme občanov prvej a druhej kategórie, kde sú niektorí z nás chránení pred diskrimináciou, zatiaľ čo iní nie. Je neprijateľné, aby sa Rada v priebehu viac ako 14 rokov nedohodla na niečom tak zásadnom. Parlament je pripravený prijať smernicu, teraz je čas, aby Rada urobila to, čo už mala urobiť pred rokmi.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Nedostatočné riešenia diskriminácie rómskych detí: EK postúpila prípad SLOVENSKA Súdnemu dvoru EÚ

Európska komisia v stredu prijala rozhodnutie postúpiť prípad Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože účinne …

Consent choices