Potraviny, nákup. PHOTO: ©European Union 2011 - EP

Komisia aktualizuje obchodné normy pre agropotravinové výrobky

Európska komisia v piatok navrhla revíziu existujúcich obchodných noriem vzťahujúcich sa na viaceré agropotravinové výrobky, ako sú ovocie a zelenina, ovocné šťavy a džemy, med, hydina alebo vajcia. Ako referuje web Komisie, navrhované revízie by mali pomôcť spotrebiteľom „prijímať informovanejšie rozhodnutia v záujme zdravšieho spôsobu stravovania a predchádzať plytvaniu potravinami“.

Výkonný orgán Európskej únie chce jasnejšie pravidlá pre povinné označovanie pôvodu v prípade medu, orechov a sušeného ovocia, zrejúcich banánov, ako aj orezaného, spracovaného a narezaného ovocia a zeleniny. V prípade zmesí alebo namiešaných výrobkov sa bude musieť na etikete uvádzať krajina, resp. krajiny pôvodu. Uvádzaním krajín pôvodu sa zvýši transparentnosť pre spotrebiteľov.

V súvislosti s plytvaním potravinami Komisia v navrhovaných revíziách rieši aj otázku potravinového odpadu a odpadu z obalov. Napríklad na tzv. škaredé ovocie a zelenina predávané na mieste a priamo výrobcami spotrebiteľom by sa vzťahovali výnimky a takéto ovocie a zelenina by nemuseli spĺňať obchodné normy. Určité výrobky, ktorých vzhľad alebo kvalita boli znížené v dôsledku prírodných katastrof alebo iných výnimočných okolností, by sa takisto mohli predávať, ak je ich konzumácia bezpečná.

Čo sa týka balenia, výrobky určené na darovanie môžu byť oslobodené od hlavných požiadaviek na označovanie. Tým sa podľa Komisie zníži byrokracia a označovanie a uľahčí sa zapojenie hospodárskych subjektov do darcovstva. Ovocné šťavy budú môcť obsahovať zmienku „bez pridania cukru“, aby sa objasnilo, že na rozdiel od ovocných nektárov ovocné šťavy už zo svojej podstaty nemôžu obsahovať pridané cukry, čo je vlastnosť, o ktorej väčšina spotrebiteľov nevie. Okrem toho s cieľom reagovať na rastúci dopyt spotrebiteľov po výrobkoch s nižším obsahom cukru by sa na etiketách preformulovaných ovocných štiav mohlo uvádzať „šťava z ovocia so zníženým obsahom cukru“.

Viac..  ECB hľadá nových členov svojej dozornej rady

Obsah ovocia v džemoch sa zvýši z 350 gramov na minimálne 450 gramov na kilogram hotového výrobku, a na 550 gramov v prípade výrobkov vyššej kvality. Vo vonkajších priestoroch používaných v systémoch produkcie vajec vo voľnom výbehu, by sa v budúcnosti mohli používať solárne panely.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Európska únia chystá revíziu rámcovej smernice o odpade so zameraním na textilný a potravinársky sektor. …

Consent choices