Predseda EHSV Oliver Röpke a eurokomisár Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union 2023

Nový predseda EHSV Oliver Röpke stanovil za svoje priority demokraciu, základné práva a právny štát

Nový predseda sľubuje, že Európsky hospodársky a sociálny výbor sa stane skutočnou bránou občianskej spoločnosti a otvorí svoje dvere krajinám, ktoré sú v prístupovom procese. V rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 bude výbor zohrávať aktívnejšiu úlohu s cieľom zasadzovať sa za demokraciu a usilovať sa o odolnejšiu, prosperujúcejšiu a inkluzívnejšiu Európu.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) so 65-ročnou históriou si za 34. predsedu zvolil Olivera Röpkeho z Rakúska. Bývalý vedúci bruselskej kancelárie Konfederácie rakúskych odborových zväzov (ÖGB) a posledný predseda skupiny Pracovníci v EHSV bude počas nasledujúceho dva a pol roka viesť orgán EÚ zastupujúci organizovanú občiansku spoločnosť. Spolu s ním budú pri kormidle EHSV poľský člen Krzysztof Pater, ako podpredseda pre rozpočet, a rumunský člen Aurel Laurenţiu Plosceanu ako podpredseda pre komunikáciu. Keďže užšie predsedníctvo EHSV sa v polovici funkčného obdobia mení, Oliver Röpke preberá predsednícku funkciu po svojej kolegyni Christe Schweng, taktiež z Rakúska, ktorá viedla EHSV počas prvej polovice funkčného obdobia výboru 2020 – 2025.

Politický manifest predsedu Röpkeho

Oliver Röpke je zástancom práv pracovníkov a je odhodlaný posilniť úlohu EHSV ako fóra pre dialóg medzi širokou škálou aktérov, ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní politík EÚ a v úsilí obnoviť dôveru občanov v projekt EÚ. „Podpora občianskej spoločnosti pri získavaní názorov európskych občanov má v týchto náročných časoch zásadný význam pre budovanie demokratickej odolnosti a formovanie budúcnosti Európy. Počas nasledujúceho funkčného obdobia posilním jedinečnú úlohu, ktorú EHSV zohráva ako brána spájajúca občanov, občiansku spoločnosť a inštitúcie EÚ, aby sa mohol stať skutočnou platformou pre úprimnú a inkluzívnu diskusiu. Oslovím našich partnerov z krajín západného Balkánu a východného susedstva so zámerom podporiť užšiu spoluprácu a viesť dialóg s mladými ľuďmi v snahe zabezpečiť, aby sme budovali takú budúcnosť, v ktorej budú chcieť žiť – inkluzívnu, prosperujúcu a demokratickú,“ vyhlásil predseda.

Pre svoje predsednícke obdobie si Oliver Röpke zvolil motto „Zasadzovať sa za demokraciu a angažovať sa za Európu“. Štyri piliere jeho programu – manifestu – predstavujú základy jeho vízie sociálnejšej, reprezentatívnejšej a inkluzívnejšej Európy, ktorá spolupracuje so svojimi susedmi, aby im pomohla vydláždiť cestu k stabilnejšej a mierovej budúcnosti. Ide o tieto piliere:

  • zasadzovať sa za demokraciu doma,
  • zasadzovať sa za demokraciu v zahraničí,
  • angažovať sa za Európu zvýšením reprezentatívnosti EHSV, a
  • angažovať sa za Európu lepšou kvalitou našej komunikácie a našej výhľadovej práce.

 Manifest obsahuje zoznam opatrení, ktoré má nový predseda v úmysle zaviesť počas svojho funkčného obdobia. Súčasťou týchto opatrení je okrem iného:

  • vymenovanie čestných členov z krajín zapojených do procesu rozširovania a ich zapojenie do každodennej poradnej činnosti výboru,
  • silná účasť EHSV na kampaniach a činnostiach zameraných na zvýšenie voličskej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024,
  • väčšie zapojenie občanov, a najmä mladých ľudí, do projektu EÚ prostredníctvom panelových diskusií s občanmi, uplatňovaním mládežníckeho testu EÚ v stanoviskách EHSV a zriadením rady mladých poradcov predsedu,
  • posilnenie rodovej rovnováhy vo vlastných radoch v EHSV a zvýšenie transparentnosti zapojením do registra transparentnosti EÚ a podporou etického orgánu EÚ,
  • začlenenie výhľadového rozmeru a rozvíjanie výhľadového aspektu práce EHSV,
  • inštitucionálna reforma s cieľom zaistiť, že hlas EHSV bude mať väčšiu váhu, a pripraviť výbor na väčšiu úlohu v prípade revízie zmlúv EÚ.
Viac..  Poľskí farmári blokujú priechod na Ukrajinu, proti zelenej politike EÚ sa protestovalo aj v Bruseli

Nový predseda EHSV takisto trvá na tom, že EÚ musí dôrazne presadzovať svoju sociálnu agendu, zabezpečiť udržateľnú konkurencieschopnosť a zaručiť sociálne začlenenie a väčšiu sociálnu a hospodársku rovnosť.

Kontext

·         Oliver Röpke (AT): predseda EHSV, predseda skupiny EHSV Pracovníci (2019 – 2023), skupina Pracovníci – webová stránka predsedu

·         Krysztof Pater (PL):podpredseda EHSV, predseda Strediska pre monitorovanie trhu práce (SMTP) (2010 – 2013 a 2018 – 2020), skupina Organizácie občianskej spoločnosti – webová stránka podpredsedu (rozpočet)

·         Aurel Laurenţiu Plosceanu (RO): podpredseda EHSV, predseda sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo a predseda zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko (2020 – 2023), skupina Zamestnávatelia – webová stránka podpredsedu (komunikácia)

Manifest na obdobie 2023 – 2025, Zasadzovať sa za demokraciu a angažovať sa za Európu, Oliver Röpke, predseda EHSV

Ďalšie informácie

Predseda a dvaja podpredsedovia sú volení jednoduchou väčšinou počas ustanovujúceho zasadnutia zhromaždenia. Vyberajú sa striedavo z troch skupín EHSV (zo skupiny Zamestnávatelia, skupiny Pracovníci a skupiny Organizácie občianskej spoločnosti) na obdobie dva a pol roka. Znamená to, že v každom funkčnom období EHSV sa voľby uskutočnia dvakrát – na začiatku a v polovici funkčného obdobia. Predseda je zodpovedný za náležitý priebeh činnosti výboru a zastupuje ho vo vzťahoch s ostatnými inštitúciami a orgánmi. Z dvoch podpredsedov volených z dvoch skupín, do ktorých nepatrí predseda, je jeden zodpovedný za komunikáciu a jeden za rozpočet.

EHSV má 329 členov z 27 členských štátov. Nominujú ich národné vlády a do funkcie ich na päť rokov vymenúva Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle v záujme všetkých občanov EÚ. Nie sú to politici, ale zamestnávatelia, odborári a zástupcovia rôznych zložiek spoločnosti, ako sú poľnohospodári, organizácie spotrebiteľov a ochrancov prírody, zástupcovia sociálneho hospodárstva, malých a stredných podnikov, slobodných povolaní a združení osôb so zdravotným postihnutím, sektora dobrovoľníckej činnosti, organizácií zasadzujúcich sa za rodovú rovnosť, zástupcovia mládežníkov, akademickej obce atď.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európsky hospodársky a sociálny výbor má novú predsedníčku

Jednotne v záujme budúcnosti Európy: nová predsedníčka je odhodlaná obnoviť jednotu a dobré meno EHSV …

Consent choices