jačmeň, obilie. PHOTO: ©European Union 2020 - EP

100 miliónov eur na podporu poľnohospodárov z Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska

V nadväznosti na dohodu dosiahnutú 28. apríla s Bulharskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom a Slovenskom v stredu Európska komisia predložila zástupcom všetkých členských štátov návrh podporného opatrenia v hodnote 100 miliónov eur. Táto suma prevzatá z poľnohospodárskej rezervy na rok 2023 bude určená poľnohospodárom, ktorí pestujú obilniny a olejnaté semená v týchto piatich členských štátoch. 

Podpora pomôže členským štátom hraničiacim s Ukrajinou čiastočne kompenzovať problémy súvisiace s logistickými prekážkami vyplývajúcimi z dovozu určitých agropotravinárskych výrobkov z Ukrajiny. Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sa zároveň zaviazali zrušiť svoje jednostranné opatrenia týkajúce sa pšenice, kukurice, repky olejnej a slnečnicových semien a akýchkoľvek iných výrobkov pochádzajúcich z Ukrajiny.

Komisia navrhuje prideliť 9,77 milióna eur Bulharsku15,93 milióna eur Maďarsku39,33 milióna eur Poľsku29,73 milióna eur Rumunsku a 5,24 milióna eur Slovensku. Týchto päť krajín môže doplniť túto podporu EÚ až o 200 % vnútroštátnymi finančnými prostriedkami, ktoré by predstavovali celkovú finančnú pomoc pre postihnutých poľnohospodárov vo výške 300 miliónov eur. Pri prideľovaní sa zohľadňuje váha každej dotknutej krajiny v poľnohospodárskom sektore Únie na základe výšky priamych platieb SPP, ako aj relatívny nárast ukrajinského dovozu obilnín a olejnín do týchto členských štátov.

Viac..  Lídri niektorých krajín EÚ prídu do Prahy rokovať o muničnej pomoci pre Kyjev

Dovoz obilnín z Ukrajiny do členských štátov v prvej línii:

Zdroj: Údaje zo systému dohľadu Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina rozšírili dohodu o cestnej doprave

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že s Ukrajinou sa dohodla na rozšírení súčasne platnej …

Consent choices