Marek Gábriš, analytik Československej obchodnej banky, a.s. PHOTO: archív ČSOB.

Analytik Gábriš z ČSOB: Zahraničný obchod podporil export áut a pokles cien energokomodít

Zahraničný obchod Slovenska skončil v marci v prebytku viac ako 804 miliónov EUR. To spolu s prebytkom viac než 260 miliónov EUR za február a deficitom asi 250 miliónov EUR za január znamená kumulovaný výsledok +818,2 milióna EUR za prvý štvrťrok 2023. To je veľmi dobrý výsledok vzhľadom k tomu, že v prvom kvartáli 2022 vykazoval schodok 541 miliónov EUR.

V samotnom mesiaci marec sa doviezol tovar v objeme asi 9,37 miliardy EUR a vyviezol tovar za približne 10,17 miliardy EUR. Pozitívne je tempo rastu vývozu dosahuje od začiatku roka dvojciferné tempo rastu a presahuje tempo dovozu. Dovoz v marci dokonca dupol na brzdu a medziročne sa doviezlo o -2,1 % menej. Naopak export dosiahol veľmi silný marcový výsledok na úrovni + 12,6 % medziročne. Vývoz bol najsilnejší za poslednú dekádu. Výsledkom pomohla vyššia hodnoty vývozu automobilov ako aj pokles hodnoty dovozu energetických komodít.

Najvýraznejší nárast exportu zaznamenali stroje a prepravné zariadenia, ktorá bola medziročne vyššia o viac ako 25 %. Ide predovšetkým o silný rast vývozu automobilov, ktorý pokračuje od začiatku roka a podčiarkuje silné oživenie segmentu v post-pandemickom období. Takmer 70 % triedy stroje a prepravné zariadenia smerovala na trhy EÚ-27, čo iba podčiarkuje naše silné prepojenie s Európou ako aj silné postavenie sektora.

Viac..  EÚ ukončí svoje krízové ​​opatrenia na trhu s elektrinou

Na strane dovozu zrejme súvisí pokles objemu s poklesom ceny energetických surovín ako ropa, elektrina a plyn. Pretože práce trieda minerálne palivá, kam tieto komodity patria zaznamenali pokles. Na strane dovozov rástli tiež stroje a prepravné zariadenie kvôli rastu dovozu súčiastok pre automobilovú produkciu. To taktiež podčiarkuje silné prepojenie nášho priemyslu a exportu na ostatné trhy EÚ. Do EÚ-27 putovalo v marci viac ako tri štvrtiny celkového tovarového vývozu Slovenska.

Saldo zahraničného obchodu bolo za prvé tri mesiace 2023 aktívne v objeme 818,2 milióna EUR, čo je výrazná zmena oproti deficitu 1,1 miliardy EUR za prvé tri mesiace 2022.

Zahraničný obchod vo výraznom prebytku (v mil. EUR)

Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ diskutuje o kontrole vývozu a odchádzajúcich investícií

Pripravované pravidlá Európskej únie (EÚ) na obmedzenie exportu a sledovanie odchádzajúcich investícií musia byť prísne, …

Consent choices