europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP

Europoslanci obnovili opatrenia na podporu obchodu pre Ukrajinu

Europarlament schválil pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov na ďalší rok s cieľom podporiť hospodárstvo krajiny.

Poslanci schválili v utorok 537 hlasmi za, 42 proti a 38 sa zdržalo hlasovania, návrh na obnovenie pozastavenia dovozných ciel, antidumpingových ciel a ochranných opatrení týkajúcich sa ukrajinského vývozu do Európskej únie na ďalší rok v súvislosti s agresiou Ruska, ktorá bráni Ukrajine obchodovať so zvyškom sveta.

Pozastavenie ciel sa týka ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien, ako aj poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty. Na priemyselné výrobky sa od 1. januára 2023 v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vzťahujú nulové clá, takže nie sú zahrnuté do nového návrhu.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Silne podporujem obnovenie opatrení zameraných na liberalizáciu obchodu, ktoré v súčasnosti pomáhajú zabezpečiť, aby ukrajinský obchod mohol pokračovať napriek brutálnej vojne zo strany Ruska. Tieto opatrenia sú kľúčové pre posilnenie odolnosti Ukrajiny, keďže pracujeme na jej postupnej integrácii do vnútorného trhu EÚ. Naša solidarita s Ukrajinou je konzistentná, transparentná a neochvejná a ešte silnejšia vďaka štatútu kandidátskej krajiny, ktorý Ukrajina získala. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii,“ uviedla spravodajkyňa Sandra Kalniete (EPP, LV).

Súvislosti

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sa riadia dohodou o pridruženíPrehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je súčasťou dohody, zabezpečuje ukrajinským podnikom od roku 2016 preferenčný prístup na trh EÚ. Podľa Komisie je EÚ najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a v roku 2021 predstavovala 39,5 % jej obchodu. Ukrajina je 15. najväčším obchodným partnerom EÚ, ktorý predstavuje približne 1,2 % celkového obchodu EÚ.

Ďalší postup

Po schválení Radou EÚ sa opatrenie uverejní v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Slovensko jednoznačne stojí pri Ukrajine a podporuje ju v jej boji proti nevyprovokovanej agresii zo strany Ruska. Rozumiem však, že poľnohospodári z členských krajín susediacich s Ukrajinou (vrátane Slovenska), majú obavy z liberalizácie obchodu a zrušenia ciel na lacnejšie ukrajinské poľnohospodárske produkty. Zložitá situácia spojená s infláciou a nárastom cien energií farmárom zreteľne znížila príjmy. Dovoz plodín vypestovaných na Ukrajine do týchto členských krajín by mohol stlačiť ceny ich produktov výrazne dolu. Podporujem opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby sa ukrajinské poľnohospodárske výrobky skutočne vyvážali do tretích krajín alebo členských štátov, ktoré ich potrebujú.“

Viac..  Bilčík vycestoval do Čiernej Hory a Srbska. Bude hodnotiť pokrok v rozširovaní EÚ

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Keď pomáhame Ukrajine získavať odbyt jej poľnohospodárskej produkcie, nemôžeme tým ohrozovať pozície našich poľnohospodárov, a preto je nevyhnutné, aby popri ďalšom predlžovaní bezcolného dovozu sme chránili aj našich farmárov, ktorí cenám ukrajinského obilia nedokážu konkurovať. Možno, oveľa vhodnejším riešením by bol reexport ukrajinského obilia do tretích krajín, ktoré ho nemajú dostatok. Schválenie stomiliónovej podpory pre poľnohospodárov z piatich krajín, z čoho vyše päť miliónov má dostať Slovensko, je minimum, čo môže Európa urobiť. Zároveň musíme urobiť všetko pre to, aby sme chránili našich spotrebiteľov pred výrobkami nespĺňajúcimi naše normy pokiaľ ide o prítomnosť pesticídov.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Jednou z jednoduchých možností ako vieme pomôcť sebe a Ukrajine súčasne je obchod. Ako pri každej dohode o voľnom obchode však súčasne musíme zabezpečiť rovnakú kvalitu pre našich spotrebiteľov a férovosť pre našich podnikateľov. Smerovanie Ukrajiny bližšie k EÚ nás s jej trhom ešte viac prepojí. Preto túto dohodu vnímam okrem iného ako súčasť prípravy na vstup.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou. Je výhodný pre Ukrajinu, Európsku úniu, aj Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z tohto rozdielu potom spoločnosť poskytuje dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Predĺženie zrušenia dovozných ciel EÚ na ukrajinské poľnohospodárske výrobky určené pre tretie krajiny považujem za nevyhnutné. Aj to je spôsob pomoci, nielen ťažko vojnou skúšanej Ukrajine, ale i krajinám pre ktoré sú tieto výrobky určené.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Sme povinní pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa jej vojnu aj za našu slobodu a hodnoty demokracie podarilo vyhrať. Vrátane dočasnej liberalizácie obchodu. Ďalej je už na nás, aby sme tento proces dokázali nastaviť spôsobom, či s využitím kompenzácii, ktoré zabránia poškodeniu našich domácich výrobcov, či poľnohospodárov.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Veľvyslanci EÚ sa dohodli na rokovacích rámcoch pre Ukrajinu a Moldavsko

Veľvyslanci EÚ sa v zásade dohodli na rokovacích rámcoch pre prístupové rozhovory Ukrajiny a Moldavska, …

Consent choices