Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Parliament 2023.

Eugen Jurzyca: Hlasoval som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou

Europoslanci obnovili opatrenia na podporu obchodu pre Ukrajinu

• Opatrenia sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov
• Platnosť súčasných opatrení uplynie 5. júna 2023
• EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom Ukrajiny

Parlament schválil pozastavenie dovozných ciel EÚ na ukrajinský vývoz poľnohospodárskych výrobkov na ďalší rok s cieľom podporiť hospodárstvo krajiny. Poslanci schválili 537 hlasmi za, 42 proti a 38 sa zdržalo hlasovania, návrh na obnovenie pozastavenia dovozných ciel, antidumpingových ciel a ochranných opatrení týkajúcich sa ukrajinského vývozu do Európskej únie na ďalší rok v súvislosti s agresiou Ruska, ktorá bráni Ukrajine obchodovať so zvyškom sveta.

„Tento týždeň som v Európskom parlamente hlasoval za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou. Lebo je to výhodné pre Ukrajinu, EÚ aj Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien, napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z časti tohto rozdielu potom spoločnosť poskytuje dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú,“ hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca.

Pozastavenie ciel sa týka ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje systém vstupných cien, ako aj poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú colné kvóty. Na priemyselné výrobky sa od 1. januára 2023 v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vzťahujú nulové clá, takže nie sú zahrnuté do nového návrhu

Viac..  Eugen Jurzyca: Je dobre, že pre médiá budú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách

„Silne podporujem obnovenie opatrení zameraných na liberalizáciu obchodu, ktoré v súčasnosti pomáhajú zabezpečiť, aby ukrajinský obchod mohol pokračovať napriek brutálnej vojne zo strany Ruska. Tieto opatrenia sú kľúčové pre posilnenie odolnosti Ukrajiny, keďže pracujeme na jej postupnej integrácii do vnútorného trhu EÚ. Naša solidarita s Ukrajinou je konzistentná, transparentná a neochvejná a ešte silnejšia vďaka štatútu kandidátskej krajiny, ktorý Ukrajina získala. Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii,“ uviedla spravodajkyňa Sandra Kalniete (EPP, LV).

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou sa riadia dohodou o pridružení. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je súčasťou dohody, zabezpečuje ukrajinským podnikom od roku 2016 preferenčný prístup na trh EÚ. Podľa Komisie je EÚ najväčším obchodným partnerom Ukrajiny a v roku 2021 predstavovala 39,5 % jej obchodu. Ukrajina je 15. najväčším obchodným partnerom EÚ, ktorý predstavuje približne 1,2 % celkového obchodu E

Po schválení Radou EÚ sa opatrenie uverejní v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

O red

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices