Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /Jablko, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Ďuriš Nicholsonová: EÚ dala Instanbulskému dohovoru definitívne zelenú. Na Slovensku sme ho zakopali

EÚ dala Instanbulskému dohovoru definitívne zelenú. Na Slovensku sme ho zakopali. Európa dala signál, že k násiliu na ženách má nulovú toleranciu. Slovensko ukazuje, že táto téma je na druhej koľaji. U nás je tento dohovor stále strašiakom, lebo jeho podstata sa stratila v množstve dezinformácií.

Šampiónom v ochrane žien, na ktorých je páchané násilie, sme mohli byť aj bez Intanbulského dohovoru. Slovensko malo roky na to, aby samo začalo seriózne riešiť tento druh násilia. Mohli sme napríklad začať zbierať potrebné dáta, vyhodnocovať ich, nastaviť potrebné politiky, prijať novú definíciu znásilnenia. Ale nie, my radšej stojíme na mieste, ubezpečujeme sa, že to nie je také zlé, a viac ako násilie riešime džender.

Zdá sa, že kde nie je tlak, nie je vôľa. A kde sa nič nerobí, situácia sa logicky nezlepšuje. Obávam sa, že ak príde niekto na Slovensko zmonitorovať stav, v akom sa nachádzame, správa o zisteniach nebude lichotivá.

❌Dlhodobo vieme o tom, že Slovensko má nerovnomerne rozložené služby na pomoc obetiam násilia a veľmi obmedzenú kapacitu krízových centier.

Viac..  Predvolebná diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu

❌Máme nedostatočný stav znaleckého posudzovania domáceho násilia v poručníckych sporoch v rámci rozhodovania o porozvodovej starostlivosti o dieťa.

❌Nemáme vybudované podporné služby nielen pre týrané ženy, ale hlavne pre deti, ktoré sú svedkami násilia. Štát na ne kašle, supluje ho zopár mimovládnych organizácií, ktoré však štát nedostatočne finančne podporuje a tak nie sú schopné pokryť všetky regióny.

✅Teším sa aspoň z toho, že niektoré z problémov násilia na ženách môže zlepšiť nová smernica, na ktorej aktívne pracujem. Smernicu budú musieť vlády previesť do národných zákonov.

Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /Jablko, EPP/.

O red

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Európsky parlament prijíma preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Európski poslanci dali poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu …

Consent choices