lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2021.

M. Lexmann: Veľké zmeny na trhu práce. Pripravme sa

Až 77 percent spoločností v EÚ uvádza ťažkosti pri hľadanú pracovníkov s potrebnými zručnosťami. „Množstvo pracovných miest totiž zaniká, ale na druhej strane, prichádzajú nové príležitosti, na ktoré sa musíme pripraviť a osvojiť si zručnosti, ktoré nám pomôžu nielen v pracovnom prostredí, ale aj vo vývoji a napredovaní našej spoločnosti,“ pripomína europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS).

Tento týždeň bol oficiálne zahájený Európsky rok zručností, ktorý nadväzuje na Európsky rok mládeže 2022. Pri príležitosti jeho otvorenia počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu viedli Európsky parlament, Európska komisia a Európska Rada rozpravu o aktivitách a cieľoch roku zručností. „Stojíme na prahu historických zmien na pracovnom trhu, ktoré budú súvisieť aj s využívaním technológie umelej inteligencie,“ uviedla pri tejto príležitosti v pléne EP Miriam Lexmann.

„Naša podpora rozvoja zručností sa však nemôže sústrediť len na tie, ktoré sú zamerané výhradne na zamestnanosť a ekonomický prospech. Obzvlášť dôležité je nadobúdanie tzv. mäkkých či prierezových zručností ktoré sú rovnako kľúčové pre náš osobný a pracovný život, a ku ktorým patria napríklad kritické myslenie, kreativita, jazykové schopnosti, alebo digitálna či mediálna gramotnosť,“ dodáva členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Viac..  Miriam Lexmann súhlasí s rozhodnutím EÚ uvaliť clá na čínske elektromobily

Lexmann tiež upozorňuje, že je nesmierne dôležité, aby príležitosti na nadobúdanie zručností boli dostupné skutočne pre všetkých, vrátane zraniteľných skupín, ako sú osoby pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia či osoby so zdravotným postihnutím. „V neposlednom rade musíme myslieť aj na oficiálne uznanie neformálne nadobudnutých zručností. Množstvo ľudí všetkých vekových kategórií totiž nadobúda zručnosti napríklad prostredníctvom dobrovoľníctva,“ dodáva Lexmann.

Vo výbore EMPL preto presadila návrhy na vytvorenie rámca, ktorý by tieto zručnosti certifikoval. Celej téme sa bude venovať aj v najbližších mesiacoch, a nielen počas Európskeho roka zručností.

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom. V …

Consent choices