Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Michal Wiezik: Je dôležité, aby sme sa nestali obeťami greenwashingu

Parlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

• zákaz všeobecných, nepodložených environmentálnych označení
• zákaz používania dizajnových prvkov, ktoré obmedzujú životnosť výrobku
• funkčnosť výrobku zaručená aj v prípade náhradných dielov a spotrebného materiálu od iného výrobcu

Poslanci schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. „Teším sa, že v Európe pri nakupovaní čoraz viac zohľadňujeme vplyv daných výrobkov na životné prostredie, či ich uhlíkovú stopu. Sme dokonca pripravení si za udržateľnejšie výrobky zaplatiť viac. O to dôležitejšie je, aby sme neboli obeťami greenwashingu, ktorý je v čase rozsiahlych environmentálnych kríz extrémne škodlivý. Vítam preto tento návrh, ktorého cieľ je zabezpečiť pravdivé, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o udržateľnosti daného výrobku, podporené jasnými, objektívnymi, vedecky podloženými a overiteľnými záväzkami a cieľmi,“ hovorí slovenský europoslanec Michal Wiezik /PS, RE/.

Nová smernica o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie získala podporu 544 poslancov, pričom 18 zákonodarcov hlasovalo proti a 17 sa hlasovania zdržalo. Hlavným cieľom právneho predpisu je pomôcť spotrebiteľom rozhodovať sa ekologicky a motivovať spoločnosti, aby ponúkali trvácnejšie a udržateľnejšie výrobky.

Zákaz zavádzajúcej reklamy a všeobecných environmentálnych tvrdení

Schválený mandát Parlamentu na rokovania s členskými štátmi počíta so zákazom používania všeobecných environmentálnych označení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ či „eko“, ak tieto tvrdenia nie sú podložené podrobnými dôkazmi. Okrem toho plánuje zakázať aj environmentálne označenia, ktoré sú založené výlučne na systémoch kompenzácie emisií CO2. Zákaz sa bude vzťahovať aj na ďalšie zavádzajúce praktiky, ako sú tvrdenia o celom výrobku, ak je tvrdenie pravdivé len pre jednu jeho časť, alebo tvrdenia o tom, ako dlho výrobok vydrží alebo akú záťaž znesie, ak nie sú pravdivé.

Na zjednodušenie informácií o výrobkoch by sa mali využívať len také označenia udržateľnosti, ktoré sú v súlade s oficiálnym certifikačným systémom alebo zavedené verejnými orgánmi.

Boj proti predčasnému zastarávaniu výrobkov

V záujme predĺženia životnosti výrobkov chcú poslanci zakázať používanie dizajnových prvkov, ktoré obmedzujú životnosť výrobku alebo vedú k jeho predčasným poruchám. Okrem toho by malo byť zakázané, aby výrobcovia obmedzovali funkčnosť výrobku, ak sa používa so spotrebným materiálom, náhradnými dielmi alebo príslušenstvom (napríklad s nabíjačkou alebo atramentovými kazetami) od inej spoločnosti.

Viac..  Michal Wiezik: Pozrite sa, ako to vyzerá, keď medveďa stretne Wiezik s Balážom. VIDEO

Kupujúci by mali byť ešte pred nákupom informovaní o prípadných obmedzeniach týkajúcich sa opráv, aby si mohli vybrať tovar, ktorý vydrží dlhšie a dá sa opraviť. Poslanci okrem toho navrhujú nové označenie záruky, na ktorom by sa uvádzala nielen dĺžka zákonnej záruky, ale aj trvanie prípadného predĺženia záruky, ktoré ponúkajú výrobcovia. Pomohlo by to zviditeľniť kvalitný tovar a motivovať spoločnosti, aby sa viac zamerali na zvyšovanie životnosti výrobkov.

Spravodajkyňa Biljana Borzan (S&D, HR) po hlasovaní uviedla: „Výroba spotrebného tovaru, ktorý sa pokazí hneď po skončení záručnej lehoty, už pre priemysel nebude výhodná. Spotrebiteľov bude potrebné informovať o možnostiach opravy a nákladoch na ňu. Na etiketách bude jasne uvedené, ktoré výrobky vydržia dlhšie a výrobcovia, ktorých tovar bude trvácnejší, budú pritom vo výhode. Vnesie sa poriadok do spleti nepravdivých environmentálnych označení, keďže povolené budú len tie, ktoré budú certifikované a podložené.“

Rada EÚ prijala 3. mája vlastný mandát na rokovania, čo znamená, že rokovania medzi Parlamentom a členskými štátmi o konečnom obsahu a znení smernice sa môžu začať už čoskoro. Navrhovaná smernica je súčasťou prvého balíka predpisov o obehovom hospodárstve spolu s nariadením o ekodizajne, nariadením o stavebných výrobkoch a iniciatívnou správou o stratégii EÚ pre udržateľné a obehové textílie. Je prípravou pre novú smernicu, v ktorej sa bližšie určia podmienky pre ekologické značenie.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Nie, nejdem hrať na city, nechcem vyvolávať emócie, len mi príde zvrátené považovať tohtoročné mláďatá …

Consent choices