energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union

Eurobarometer: Európania vítajú podporu EÚ pre reformy v členských štátoch

Európania oceňujú, že EÚ poskytuje odborné znalosti a pomáha členským štátom pri koncipovaní a vykonávaní reforiem. Ide o jeden z kľúčových záverov rýchleho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v apríli 2023 a v ktorom sa potvrdzuje význam a potreba podpory, ktorú ponúka Nástroj technickej podpory KomisiePomocou Nástroja technickej podpory Komisia poskytuje na žiadosť vnútroštátnych orgánov technickú podporu pri realizácii reforiem v EÚ. Nástroj technickej podpory môže takisto pomôcť členským štátom pri koncipovaní, zmene, vykonávaní a revízii transformačných reforiem zahrnutých do ich plánov obnovy a odolnosti. V prieskume mali Európania odpovedať na otázku, v ktorých oblastiach môžu mať členské štáty najväčší prospech z podpory EÚ na koncipovanie a vykonávanie reforiem:

  • 42 % Európanov si myslí, že EÚ by mohla posilniť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi.
  • 42 % občanov potvrdilo významnú úlohu EÚ pri podpore členských štátov pri zvládaní kríz, ako sú pandémie, prírodné katastrofy alebo konflikty.
  • 34 % sa domnieva, že EÚ by mohla členským štátom poskytnúť poznatky a odborné znalosti pri koncipovaní a vykonávaní reforiem.
  • 34 % respondentov tvrdí, že EÚ by mohla poskytnúť finančnú podporu na reformy členských štátov.
  • 31 % si myslí, že EÚ by mohla pomôcť zlepšiť zručnosti a kompetencie vo verejnej správe členských štátov.

Európania si myslia, že reformy sú najviac potrebné v sektoroch verejného zdravotníctva (56 %) a vzdelávania (50 %). Podľa prieskumu by verejná správa v členských štátoch mohla byť účinnejšia a efektívnejšia. Viac ako 45 % občanov si myslí, že verejná správa v ich krajine je zložitá, zaťažujúca a pomalá. Európania sa domnievajú, že na zvýšenie dôvery vo verejnú správu v ich krajine by verejná správa mala byť menej byrokratická, pokiaľ ide o rozhodnutia o verejných finančných prostriedkoch a ich využívaní.

Takmer polovica Európanov sa domnieva, že verejná správa by mala byťbližšie k ľuďom, využívať rôzne priame komunikačné kanály vrátane osobných interakcií a mala by poskytovať jasnejšie informácie o postupoch a službách. Európania tiež žiadali viac digitálnych služieb(31 %)a používateľsky ústretových služieb elektronickej verejnej správy(35 %). Rýchly prieskum Eurobarometra (526) sa uskutočnil od 3. apríla do 18. apríla 2023 prostredníctvom telefonických rozhovorov. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 25 631 respondentov z 27 členských štátov EÚ.

Viac..  Členské štáty EÚ definitívne prijali smernicu o práve na opravu

Ako to vidia Slováci:

·       57 % Slovákov si myslí, že verejná správa v krajine je pomalá.

·       60 % opýtaných Slovákov zastáva názor, že verejná správa v krajine by mala byť menej byrokratická.

·       Podľa Slovákov sú reformy najviac potrebné v oblasti verejného zdravotníctva (78 %), vzdelávania (60 %), ako aj v oblasti rodiny, bývania a sociálnej ochrany (42 %).

  • 44 % Slovákov tvrdí, že EÚ by mohla poskytnúť finančnú podporu na reformy členských štátov.
  • 43 % Slovákov sa domnieva, že EÚ by mohla členským štátom poskytnúť poznatky a odborné znalosti pri koncipovaní a vykonávaní reforiem.
  • 41 % Slovákov si myslí, že EÚ by mohla posilniť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

Členské štáty Európskej únie v utorok definitívne odsúhlasili Nástroj na podporu reforiem a rastu pre …

Consent choices