Ilustračné foto. PHOTO: © European Union

ČSOB nadácia spustila digitálny Smart grant. Najlepšie projekty podporí sumou 150.000 eur

Cieľom grantovej výzvy je podpora digitálnej gramotnosti, technologického vývoja a inovatívnych nápadov v rôznych oblastiach, vrátane komunít, škôl, a samospráv. ČSOB nadácia vyčlenila na podporu inovatívnych projektov spolu 150.000 eur.

Všetci sa stávame súčasťou technologického pokroku a digitalizácie, ktoré menia spôsob, akým žijeme a pracujeme. Každú chvíľu sa objavujú nové nástroje a procesy, ktoré umožňujú lepšie napĺňať naše potreby a ciele. Rozširovanie technologických možností, akými je strojové učenie či umelá inteligencia, má potenciál zlepšiť a transformovať spôsob, akým vykonávame naše každodenné aktivity a povinnosti. Musíme ich ale vedieť aj správne využívať.   

Keď premýšľame o digitalizácii, možno si ešte na stále predstavíme programátorov. Veci sa však menia, digitálne technológie nám uľahčujú nájsť najrýchlejšiu cestu v upchatom meste, vyriešiť financie z mobilu alebo zjednodušiť komunikáciu s úradmi. ČSOB chce pomáhať ľuďom, aby boli lepšie pripravení na zmeny a výzvy, ktoré nás v nasledujúcich rokoch čakajú. Už pred nejakým časom sme s týmito zmenami začali u nás interne medzi kolegami a kolegyňami, nakoľko sa naša pracovná náplň mení. Rovnako tak sa snažíme edukovať aj našich klientov a teraz chceme svoje aktivity rozšíriť aj smerom k verejnosti,“ povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

Aby sme udržali krok s týmto trendom, je dôležité podporovať technologický vývoj a digitalizáciu v rôznych oblastiach, vrátane škôl, samosprávy a komunít. ČSOB nadácia sa preto rozhodla podporiť tento vývoj prostredníctvom svojho Digitálneho Smart grantu (https://www.csob.sk/digitalnygrant).

Tento program umožňuje organizáciám a spoločnostiam na Slovensku získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu v oblastiach, akými sú informačná a dátová gramotnosť, bezpečnosť, zelené inovácie, komunikácia v spoločnosti a spolupráca medzi komunitami, či riešenie praktických problémov a skvalitňovanie života.

„ČSOB nadácia verí v potenciál ľudí na Slovensku, ktorí sú schopní vymýšľať a implementovať inovatívne nápady v digitálnej ére. Digitálny Smart grant je zameraný na podporu týchto ľudí a ich projektov, ktoré posúvajú Slovensko vpred,“ zdôraznil Daniel Kollár.

Viac..  Otvorená verejná konzultácia: Nástroj technickej podpory – hodnotenie v polovici trvania

Na účely grantovej podpory je vyčlenená suma vo výške 150.000 eur. Minimálna výška finančnej podpory (grantu) pre jednu žiadosť je 3.000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená, s cieľom nelimitovať ambiciózne plány. „Jednoducho, ľuďom s nápadmi, , ktoré majú potenciál zlepšiť a transformovať spôsob, akým žijeme a pracujeme, chceme finančne pomôcť s ich zhmotnením,“ zdôraznil Kollár.

O grantovú podporu môžu požiadať mimovládne organizácie a iniciatívy, miestna samospráva, občianske združenia alebo školy. Záujemcovia o  podporu sa môžu o podporu uchádzať prostredníctvom stránky ČSOB nadácie. Žiadosti je možné posielať od vyhlásenia grantovej výzvy do 16. júla tohto roka. Počas letných mesiacov odborná komisia posúdi jednotlivé žiadosti. Členmi odbornej komisie sú Jakub Šimko, Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT), Mária Tóthová Šimčáková, expertka pre bezpečnosť detí na internete, informatik Martin Spano, Zuzana Kosová, leaderka tímu Mobilné bankovníctvo ČSOB a Branislav Straka, člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za inovácie a zároveň predseda správnej rady ČSOB nadácie. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie projekty, ktoré podporí grantom a projekty, ktoré budú zaradené do druhého kola, v ktorom rozhodne hlasovanie verejnosti.

Správa je publikovaná v originálnom znení mediálneho oddelania ČSOB.

O red

Odporúčame pozrieť

platobna karta, bankomat

“Pocovidové” oživenie vidieť na štatistikách platieb kartou, aj počtoch poistných hlásení v zahraničí

Objem platieb kartou v zahraničí počas minuloročnej dovolenkovej sezóny stúpol medziročne o 65%. Oproti minulosti …

Consent choices