Katarína Roth Neveďalová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: European Union 2023.

Katarína Roth Neveďalová o pomoci pre Moldavsko: Cieľom je podporiť energetický trh a zabrániť zvyšovaniu cien

Europoslanci schválili ďalšiu pomoc Moldavsku vo výške 145 miliónov EUR

• Zvyšuje celkovú sumu prebiehajúcej makrofinančnej pomoci na 295 miliónov EUR
• Pro-reformná vláda môže získať prístup k financovaniu, ak splní určité podmienky

Parlament na poslednej plenárnej schôdzi hlasoval o zvýšení makrofinančnej pomoci pre Moldavsko až o 145 miliónov EUR s cieľom pomôcť krajine pokryť časť jej potrieb financovania v roku 2023. Poslanci schválili návrh Komisie poskytnúť moldavskej vláde podporu na stabilizáciu hospodárskej situácie krajiny 561 hlasmi za, pričom 43 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

„Cieľom tejto finančnej pomoci je podporiť energetický trh Moldavska a minimalizovať negatívne dopady zvyšovania cien plynu a energií na najzraniteľnejšie obyvateľstvo. Ide o navýšenie už schválenej makrofinančnej pomoci krajine, ktoré má byť poskytnuté vo forme pôžičiek. Za dôležité považujem to, že financie budú vyplatené len v prípade, že Moldavsko splní určité podmienky, čo je potrebné pozorne sledovať,“ hovorí slovenská europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová.

Podpora v celkovej výške 45 miliónov EUR vo forme grantov a do výšky 100 miliónov EUR vo forme úverov by sa vyplácala v dvoch splátkach plánovaných na tretí a štvrtý štvrťrok 2023 za predpokladu, že Moldavsko splní určité politické podmienky. Patria medzi ne reformy justičného systému, zabezpečenie fungovania právneho štátu a boja proti korupcii a dobrý pokrok pri vykonávaní makroekonomického programu Medzinárodného menového fondu (MMF).

Viac..  Katarína Roth Neveďalová o obilí z Ukrajiny: Pomáhať musíme najskôr našim farmárom

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu sa moldavská ekonomika zmenšila a neistá hospodárska situácia negatívne ovplyvnila investície a obchod v krajine. Energetická kríza a pokles spotreby domácností a investícií vyvolali ďalší tlak na verejné financie Moldavska. Okrem toho prudký nárast cien energií zvyšuje inflačné tlaky

Vzťahy EÚ s Moldavskou republikou sú založené na dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane jej prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, ktorá zabezpečuje silnejšie politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi EÚ a Moldavskom. Európska rada 23. júna 2022 udelila Moldavsku štatút kandidátskej krajiny.

Moldavsko využíva prebiehajúcu operáciu makrofinančnej pomoci, ktorá nadobudla účinnosť 18. júla 2022. Keď Rada EÚ schváli podporu, uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať dňom nasledujúcim po jej uverejnení.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: So spoločným obstarávaním zbraní v EÚ som nesúhlasila

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices