Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurokomisia prijala návrh na vytvorenie etického orgánu pre všetky inštitúcie EÚ

Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala návrh na vytvorenie medziinštitucionálneho etického orgánu, ktorý by zahŕňal členov všetkých inštitúcií EÚ. Zriadením Etického orgánu sa po prvýkrát zavedú spoločné normy pre etické správanie členov euroinštitúcií a vznikne formálny mechanizmus koordinácie a výmeny názorov na etické požiadavky medzi inštitúciami, informuje spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že vďaka týmto zmenám budú politici EÚ podliehať spoločným, jasným, transparentným a zrozumiteľným etickým štandardom. Normy sa budú týkať niekoľkých oblastí: prijímanie darov; pohostenie a cestovanie ponúkané tretími stranami (vrátane prijímania ocenení a vyznamenaní); opatrenia transparentnosti, najmä pri stretnutiach so zástupcami lobistických skupín; deklarovanie podielov a aktív ako aj postupy uplatňované na kontrolu týchto vyhlásení; vedľajšie alebo externé činnosti, aby sa zabezpečilo, že nezávislosť členov euroinštitúcií nebude ohrozená; činnosti bývalých členov inštitúcií EÚ po vypršaní mandátu; implementácia spoločného rámca vrátane monitorovania dodržiavania opatrení, aj pokiaľ ide o možné prípady obťažovania a sankcií uložených v prípade porušenia noriem v rámci každej inštitúcie. Každá inštitúcia EÚ bude musieť zverejniť, ako uplatňuje tieto štandardy.

Zmluvy o EÚ stanovujú všeobecné pravidlá a zásady správania, väčšina euroinštitúcií ich uvádza vo svojom vlastnom rokovacom poriadku alebo kódexe správania. To však viedlo k fragmentácii medzi etickými rámcami inštitúcií, pravidlá boli zložité a rozptýlené. Ukázalo sa, že je potrebná spoločná kultúra etiky prostredníctvom spoločných vysokých štandardov a spolupráce medzi inštitúciami. Etický orgán vyplní túto medzeru poskytnutím spoločných a jasných etických noriem pre inštitúcie EÚ.

Viac..  Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku V. Šucha otvorí 5. ročník SlovakiaTech Forum-Expo 2023

Nový etický orgán bude mať tri hlavné úlohy: vypracovať spoločné minimálne normy platné pre členov inštitúcií a orgánov EÚ; zaistiť výmenu názorov na vnútorné pravidlá každej inštitúcie, aby sa umožnilo využívať vzájomné skúsenosti; podporovať spoločnú etickú kultúru všetkých členov inštitúcií EÚ.

Etický orgán sa nebude zaoberať jednotlivými vyšetrovaniami, nebude zasahovať ani žiadnym spôsobom obmedzovať vyšetrovania osvedčených existujúcich orgánov ako Európska prokuratúra (EPPO) alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Komisia pozve všetky inštitúcie EÚ a poradné orgány na stretnutie 3. júla v Bruseli, aby sa začal medziinštitucionálny dialóg a rokovania o tejto téme. Pozvaní boli zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej rady, Rady EÚ, Súdneho dvora EÚ, Európskej centrálnej banky, Európskeho dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Na vlastnú žiadosť sa aj Európska investičná banka alebo iné orgány môžu stať zmluvnou stranou tejto dohody po nadobudnutí jej platnosti.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Jourova

Predstavitelia ôsmich inštitúcií EÚ začali rokovania o zriadení Etického orgánu

Európska komisia (EK) pripravila na piatok prvé stretnutie predstaviteľov ôsmich euroinštitúcií zamerané na zriadenie medziinštitucionálneho …

Consent choices