Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2023.

M. Lexmann: Zachráňme z eurofondov, čo sa dá. Žiadame nulovú spoluúčasť pre samosprávy

KDH žiada vládu urobiť maximum, aby Slovensko neprišlo o 800 miliónov eur z eurofondov z predošlého programového obdobia, ktoré treba dočerpať do konca tohto roka. Keďže akékoľvek ďalšie posúvanie termínov čerpania je nemožné, je dôležité urýchlene pripraviť dostatočné kapacity na plné využitie možností európskej legislatívy pri zúčtovaní peňazí.

Kresťanskí demokrati v minulosti predstavili niekoľko spôsobov, ako zefektívniť čerpanie, v ktorom podľa aktuálnej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) aj naďalej chronicky zlyhávame. Ide napríklad o návrh na nulovú spoluúčasť samospráv na eurofondoch či skutočnú podporu miestnych akčných skupín (tzv. MASky). Hnutie zdôrazňuje, že je neakceptovateľné vlastnou vinou prichádzať o milióny eur, o to viac v stave kolabujúceho zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti či dopravy.

,,Je absurdné, že sme dospeli do tejto situácie, a to nielen vzhľadom na uplynulé programové obdobie. Beží už tretí rok nového programového obdobia a zo strany zodpovedných ministerstiev sa nevyužilo ani jedno euro a nevyhlásila sa žiadna výzva. Nemožno nijako ospravedlniť neschopnosť predošlých vlád, zvlášť tej poslednej, ktorá zefektívnenie čerpania eurofondov deklarovala ako jednu zo svojich priorít. Opäť preto apelujeme na vládu, aby samosprávam zrušila povinnosť 5–percentnej spoluúčasti na financovaní eurofondov a zároveň umožnila naplno využiť možnosti financovania aj predprojektovej prípravy,“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Líder kresťanských demokratov upozorňuje, že subjekty verejnej správy by žiadali o eurofondy odvážnejšie, čo by pomohlo výrazne zlepšiť ich dnešné čerpanie, v ktorom Slovensko zaostáva. „Najmä obce, ktoré nedokážu utiahnuť spolufinancovanie, často zvlášť potrebujú pomoc pri oprave ciest, školských, zdravotníckych a sociálnych zariadení, budovaní vodovodov či kanalizácie. Zrušme túto záťaž a namiesto vracania nevyčerpaných miliárd do Bruselu pomôžme ľuďom tam, kde žijú.“

Viac..  SR bude mať vo frakcii EPP iba jednu europoslankyňu, je ňou Miriam Lexmann

KDH dlhodobo bojuje, aby sa eurofondy čerpali rýchlejšie a aby ich išlo viac priamo do regiónov, aj podľa vzoru zahraničia. ,,Tieto peniaze majú pomôcť slovenským regiónom posúvať sa dopredu. No nedeje sa to a pár mesiacov pred koncom programového obdobia nie sú vyčerpané dokonca ani dve tretiny zdrojov určených pre miestne akčné  skupiny, ktoré tvoria priamo zástupcovia konkrétnych regionálnych oblastí. Na tieto zdroje čakajú ľudia, pre ktorých môžu eurofondy priniesť lepší život i prácu. Práve preto musíme urobiť maximum, aby neprepadli,“ zdôraznila europoslankyňa za KDH Miriam LEXMANN

KDH zároveň opätovne apeluje, aby sa naplno využila možnosť presunúť nevyčerpané prostriedky na opatrenia SAFE (pomoc občanom pri zvládnutí enormného nárastu cien energií) a CARE (úhrada nákladov súvisiacich s prijímaním ukrajinských odídencov). Práve za takúto možnosť presmerovania nevyužitých eurofondov sa KDH minulý rok intenzívne zasadilo.

Podľa informácii NKÚ je Slovensko na chvoste v čerpaní eurofondov. Nehovoriac o tom, že pre rok 2023 nám ešte ostáva realizovať čerpanie vo výške viac ako 4,3 miliárd eur.

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann zvolili na pozíciu kvestorky Európskeho parlamentu

Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann bola dnes, 17.júla 2024, na ustanovujúcej schodzi Európskeho parlamentu zvolená …

Consent choices