Nitra. PHOTO: TASR

Nové eurofondy aj pre Nitriansky kraj, z Programu Slovensko rozhodnú o 236 miliónoch eur

Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú príležitosť. Súčasťou takmer 13-miliardovej obálky z nových eurofondov v Programe Slovensko je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová alokácia, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Nitre to zdôraznili experti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Budúcnosť efektívneho využívania eurofondov spočíva najmä v tom, že do rozhodovania o ich investovaní budú oveľa viac zapojené regióny. Práve v tomto duchu sme pripravovali aj Program Slovensko, v rámci ktorého priamo regióny budú môcť rozhodovať o vyše 2 miliardách eur,“ hovorí k téme minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jednotné pravidlá a menej byrokracie, ale aj nové príležitosti pre regióny. Kraje, mestá a obce najlepšie vedia, aké problémy ich najviac trápia, kam potrebujú, a preto budú mať možnosť sami si určiť, ako použijú prostriedky z Európskej únie. O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Regióny môžu prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o sume 2,13 miliardy eur.

Pre celý Nitriansky kraj je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov takmer 145,6 milióna eur. Ďalších takmer 54,4 milióna eur je určených pre územie udržateľného mestského rozvoja Nitra a 36,2 milióna pre územie udržateľného mestského rozvoja Nové Zámky – Komárno. Spolu teda priamo nitriansky región rozhodne o viac ako 236 miliónoch eur.

Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie. V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy (opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc) sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Prvé výzvy, ktoré vyhlásime z Programu Slovensko v najbližších dňoch, budú zamerané na podporu odborného vzdelávania, na obnovu ciest či modernizáciu základných škôl a športovísk.

Na konferencii v Nitre sa hovorilo aj o dočerpaní prostriedkov z dobiehajúceho programového obdobia. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, sa žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja zapojili do 25 vyhlásených výziev. Išlo napríklad o výzvy na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, cez ktoré sa investovalo spolu takmer 50 miliónov eur; na zlepšenie vybavenia stredných odborných škôl (19 mil. eur), modernizáciu verejnej osobnej dopravy (18 mil. eur), ale aj na rozvoj cyklodopravy (16 mil. eur) a zvýšenie kapacity materských škôl (15 mil. eur).

Viac..  Hodinové náklady na prácu v eurozóne aj celej EÚ v 1. štvrťroku vzrástli

S pomocou 1,3 milióna eur z programu IROP sa v Nitre medzi iným vybudoval cyklomost cez rieku Nitra. Kalvársky most spája Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a dopĺňa cyklotrasy popri brehu rieky Nitra. Vďaka eurofondovej podpore vo výške takmer jeden milión eur sa materská škola na Dobšinského ulici v Nitre rozšírila až o 144 miest a za približne 370 tisíc eur Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obnovila zeleň vo svojom areáli.

Veľkou pomocou pre regióny v dobiehajúcom programovom období je tiež výzva za 127 miliónov eur pre samosprávy, ktoré prijali utečencov z Ukrajiny. Financie na kompenzáciu svojich nákladov z tejto výzvy získalo takmer 1 500 miest a obcí po celom Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja to bolo 177 obcí, ktoré si spolu rozdelia 13,4 milióna eur.

„Pred nami je veľmi náročná úloha – zachrániť 4,3 miliardy z eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Naše ministerstvo zodpovedná za regionálny program IROP, v ktorom sme prijali viaceré zásadné opatrenia, ktoré zrýchlia čerpanie. Konkrétne, na pomoc regiónom s migračnou krízou sme presunuli 240 miliónov eur. Na pomoc domácnostiam v energetickej kríze presunieme 76 miliónov a financovanie vybraných projektov, na ktoré doľahlo zvýšenie cien stavebných materiálov, môžeme navýšiť až o 20 %. Vďaka našej snahe máme spomedzi všetkých operačných programov najlepšiu prognózu, zazmluvnenosť máme nad 100 %. Na to, aby sme eurofondy v našom programe zachránili, sme teraz nasadili všetky odborné kapacity,“ pripomína minister investícií Peter Balík.

Žiadatelia o eurofondy či dotácie môžu využívať aj pomoc Regionálnych centier, ktoré MIRRI SR minulý rok zriadilo vo všetkých krajských mestách a v Nitre ho nájdu na Farskej 7.

Rozvoju Nitrianskeho samosprávneho kraja pomáha aj cezhraničná spolupráca podporovaná z programu Interreg Maďarsko – Slovensko, z ktorého sa v dobiehajúcom programovom období podporilo doteraz 50 projektov za 18 miliónov eur. Unikátny príklad spolupráce v zdravotníctve priniesol napríklad projekt RoRehab venovaný rehabilitácii pacientov po mozgovej príhode. Zapojené zdravotnícke zariadenia získali robotické prístroje na tento typ rehabilitácie. Zaujímavý je tiež projekt WINE_LAB venovaný podpore zamestnanosti a rozvoju podnikania vo vinohradníctve v Mužle a v Kesztölci. V novom programovom období je na podporu cezhraničných projektov z projektu Interreg HU-SK spolu viac ako 166 miliónov eur. Aktuálne je už vyhlásená prvá výzva a viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na ochranu prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva a aj na predchádzanie rizikám prírodných katastrof.

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices