potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Analytik Gábriš z ČSOB: Eurostat potvrdzuje pokles inflácie. Potravinová inflácia padá

Eurostat potvrdzuje podľa aktuálne zverejnených dát za všetky krajiny EÚ, že inflácia ďalej klesá. Inflácia meraná podľa jednotnej metodiky, takzvaná harmonizovaná, klesla za krajiny EU27 z 8,1 % v apríli na 7,1 % v máji. V Eurozóne klesli inflačné tlaky z aprílových 7,0 % na 6,1  % v máji 2023. Pred rokom bola ročná miera inflácie v krajinách eurobloku na úrovni 8,1%. Je teda jasné, že inflačné tlaky jednoznačne ustupujú.

Kompletné dáta Eurostatu zároveň ponúkajú možnosť porovnať mieru inflácie v rôznych krajinách a to v rovnakej metodike. Najnižšia miera inflácie bola v Luxembursku (2,0 %), Belgicku (2,7 %) a Dánsku so Španielskom (obe 2,9 %). Naopak najvyššia bola u našich susedov a to v Maďarsku (21,9 %), Poľsku a Česku (obe 12,5 %). Slovensko má najnižšiu infláciu spomedzi krajín V4 a s úrovňou 12,3 % je ale zároveň štvrtá najvyššia v EÚ. V krajinách strednej a východnej Európy (CEE) sa inflácia pohybuje od 8,1 % v Slovinsku po 12,5 % v Poľsku a z tohto sa vymyká jedine Maďarsko s takmer dvojnásobnou mierou inflácie v porovnaní s krajinami CEE. Zároveň platí, že v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesli ceny v 10 krajinách z európskej dvadsaťsedmičky. A to vrátane Slovenska. V niektorých krajinách dokonca po prvý raz po dlhej dobe.

Dáta Eurostatu zároveň ponúkajú možnosť pozrieť sa na potravinovú infláciu v rôznych krajinách. Potraviny boli jedným z hlavných vinníkov nárastu inflácie v celej EU. V krajinách s vyšším podielom na tento typ výdavkov však prispeli viac k celkovému rastu inflácie, vrátane Slovenska. Potravinová inflácia na Slovensku vrcholila v decembri 2022 na úrovni 29 % a do mája 2023 klesla na 21,9 %. V ČR to bolo podobne, kde klesla z maxima 27,6 % v novembri 2022 na 14,9 % v máji 2023. V Poľsku aktuálne dosahuje 20 %. V Maďarsku vrcholila taktiež na konci roku 2022 a to na úrovni 49,6 %, čo bola najvyššia potravinová inflácia v celej EU.  Odvtedy klesla na májových 33,2 % a v tomto rebríčku je zatiaľ stále na najvyššie.

Viac..  P. Donohoe: Európska ekonomika potrebuje rýchlejší rast

Dá sa predpokladať, že celková aj potravinová inflácia budú vzhľadom na priaznivejší vývoj cien energií a potravín výhľadovo v ďalších mesiacoch klesať.

Zdroj: Eurostat, Bloomberg

O mam

Consent choices