doprava, cesty
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

6,2 miliardy eur na udržateľnú, bezpečnú a efektívnu dopravnú infraštruktúru

Komisia vybrala 107 projektov dopravnej infraštruktúry, ktoré získajú granty EÚ vo výške viac ako 6 miliárd EUR z Nástroja na prepájanie Európy (NPE), nástroja EÚ pre strategické investície do dopravnej infraštruktúry. Viac ako 80 % finančných prostriedkov sa použije na podporu projektov, ktoré zabezpečujú efektívnejšiu, ekologickejšiu a inteligentnejšiu železničnú sieť, vnútrozemskú vodnú dopravu a námorné trasy pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Projekty okrem toho posilnia koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré boli vytvorené na uľahčenie vývozu a dovozu Ukrajiny.

Prioritou financovania boli aj hlavné cezhraničné železničné spojenia pozdĺž základnej siete TEN- T. Patrí medzi ne najmä Brennerský úpätný tunel (prepojujúci Taliansko a Rakúsko), Rail Baltica (ktorý spája tri pobaltské štáty a Poľsko so zvyškom Európy), ako aj cezhraničný úsek medzi Nemeckom a Holandskom (Emmerich-Oberhausen).

Námorné prístavy v Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, Litve, Holandsku a Poľsku získajú finančné prostriedky na rozvoj pobrežného zásobovania elektrickou energiou s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov z kotviacich plavidiel.

Na to, aby vnútrozemská vodná doprava bola nadčasová, sa zmodernizuje infraštruktúra pozdĺž cezhraničných vodných ciest medzi riekami Seina a Šelda medzi Francúzskom a Belgickom. Zmodernizujú sa aj vnútrozemské prístavy v povodí Dunaja a Rýna, ako je Viedeň a Andernach.

S cieľom ďalej zvýšiť bezpečnosť a interoperabilitu železničnej dopravy EÚ sa na vlakoch a železničných tratiach v Česku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a na Slovensku nainštaluje Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Na cestách niekoľko členských štátov EÚ zavedie inteligentné dopravné systémy a služby (IDS), najmä kooperatívne IDS pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu dopravu. Niekoľko členských štátov získa podporu pre európske projekty manažmentu letovej prevádzky s cieľom zvýšiť efektívnosť leteckej dopravy a vytvoriť jednotné európske nebo.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Okolnosti predchádzajúce sporu

Z celkového počtu 353 projektov predložených v reakcii na výzvu na predkladanie návrhov uverejnenú v roku 2022 bolo vybraných 107 projektov. Financovanie EÚ bude mať formu grantov, ktoré sa použijú na spolufinancovanie celkových nákladov na projekt.

V rámci programu NPE – Doprava na roky 2021 – 2027 je na granty k dispozícii 25,8 miliardy EUR na spolufinancovanie projektov TEN-T v členských štátoch EÚ. Od roku 2014 sa z NPE podporilo takmer 1300 projektov v odvetví dopravy v celkovej výške 29,4 miliardy EUR (bez dnešného návrhu výberu).

Ďalšie možnosti financovania sú k dispozícii v rámci NPE – Doprava, pričom výzva na vojenskú mobilitu v roku 2023 je v súčasnosti otvorená do 21. septembra 2023 a výzvy v rámci nástroja pre infraštruktúru pre alternatívne palivá otvorené do 7. novembra 2023. Ďalšie výzvy na predkladanie návrhov v rámci NPE v oblasti dopravy sa uverejnia koncom septembra 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

cyklisti

Európsky týždeň mobility 2023

Tento rok sa krajiny opäť spojili, aby oslávili a podporili udržateľné a inteligentné spôsoby dopravy …

Consent choices