klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ciele Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 sú ohrozené

Európsky dvor audítorov (EDA) v správe predstavenej v pondelok spochybnil úspešnosť záväzku EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Audítori upozornili, že dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020 bolo umožnené aj vonkajšími faktormi, napríklad dosahmi pandémie koronavírusu, ktoré prispeli k zníženiu emisií.  Podľa EDA je však úspešnosť záväzkov EÚ znížiť do roku 2030 emisie CO2 o 55 %, v porovnaní s úrovňami z roku 1990, málo úspešná. Audítori totiž našli málo náznakov, že opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky budú dostatočné.

V októbri 2022 Európska komisia oznámila, že EÚ dosiahla tri ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2020. Podľa EDA tento úspech nebol spôsobený len opatreniami Únie v oblasti klímy. EÚ by pravdepodobne nedosiahla svoj cieľ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2020 bez nižšej spotreby energie v dôsledku finančnej krízy v roku 2009 a pandémie ochorenia COVID-19.
Audítori zistili nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým štáty EÚ dosiahli svoje národné ciele prostredníctvom flexibilných opatrení – niektoré krajiny neprispeli tak, ako sa očakávalo, a na dosiahnutie svojich cieľov použili iné prostriedky, napríklad nákup pridelených emisných kvót alebo podielov energie z obnoviteľných zdrojov od iných členských štátov, ktoré prekročili svoje ciele.

EDA našiel málo informácií o skutočných nákladoch pre rozpočet EÚ, štátne rozpočty a súkromný sektor na dosiahnutie cieľov a o opatreniach, ktoré sa ukázali ako úspešné. To sťažuje občanom a zainteresovaným stranám určiť, či EÚ plní svoje celkové ciele efektívnym spôsobom, a získať ponaučenia pre nadchádzajúce ciele do roku 2030. „Potrebujeme väčšiu transparentnosť o výsledkoch EÚ a jej členských štátov, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy a energetiky. Zohľadňovať by sa mali všetky emisie skleníkových plynov spôsobené EÚ vrátane emisií z obchodu a medzinárodnej leteckej a námornej dopravy. Je to dôležité, pretože sa EÚ zaviazala byť svetovým lídrom v transformácii na klimaticky neutrálne hospodárstvo,“ uviedla v správe pre médiá Joëlle Elvingerová, členka EDA, ktorá viedla tento audit.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Audítori potvrdili, že pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov, EÚ je na tom v porovnaní s ostatnými priemyselnými krajinami dobre, Únia však nezohľadňuje všetky svoje emisie, ktoré by boli približne o desatinu vyššie, ak by sa zahrnuli aj emisie spôsobené obchodom, medzinárodnou leteckou a lodnou dopravou. Osobitné obavy podľa EDA vyvoláva skutočnosť, že neexistujú náznaky dostatočného financovania na dosiahnutie ambicióznejších cieľov do roku 2030, a to najmä zo súkromného sektora. Komisia takisto uviedla, že krajinám EÚ spoločne chýbajú ambície pri dosahovaní cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030, pričom príslušný cieľ do roku 2020 sa už ukázal ako najťažší.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices