Cena európskeho občana 2023

Cenu európskeho občana za rok 2023 získali komiks Kira a Školy, ktoré menia svet

Komiks Kira autora Tomáša Kriššáka a Školy, ktoré menia svet Premium, sa stali slovenskými laureátmi tohtoročnej Ceny európskeho občana a ocitli sa tak medzi 38 ocenenými z 25 krajín EÚ. Slávnostné odovzdanie ceny je naplánované na jeseň.

Komiks Kira je dielo určené pre študentov a pedagógov, ktoré prostredníctvom ilustrovaného príbehu plyšovej opičky mapuje udalosti spojené s ruskou agresiou voči Ukrajine a prináša príbehy hrdinov bežných dní. Komiksy vyšli v náklade 6.000 kusov s podporou verejnosti cez crowdfunding, čo umožnilo ich bezplatnú distribúciu spolu s odbornými prednáškami aktivistu Tomáša Kriššáka naprieč celým Slovenskom.

„Ruská agresia voči Ukrajine je už skoro dekádu spojená aj s ruskými psychologickými operáciami, ktorých cieľom je zasiahnuť a ovplyvniť obyvateľstvo členských štátov EÚ s cieľom demoralizovať a podkopať našu lojalitu a podporu napadnutej Ukrajine. Projekt komiksu Kira predstavuje snahu priniesť do našich škôl imunitnú pilulku voči tomuto dlhodobému vplyvu. Hybridné hrozby považujem za jedno z najväčších súčasných nebezpečenstiev, ktorým dnes na Slovensku a v EÚ čelíme, o to viac si vážim toto ocenenie, ktoré potvrdzuje, že naša bezpečnosť je pre EÚ veľkou prioritou,“ uviedol autor ocenenej publikácie Tomáš Kriššák.

Školy, ktoré menia svet, je dvojročný program osobnostného a profesionálneho rozvoja učiteľov na základných a stredných školách, ktorý prostredníctvom zavádzania zážitkových a neformálnych metód do tradičnej výučby u žiakov rozvíja sociálne a občianske zručnosti, podporuje kritické myslenie a formuje demokratické a európske hodnoty vrátane tolerancie, empatie a rešpektu voči rozmanitosti ľudí i názorov. Programom prešlo od roku 2015 viac ako 460 pedagógov z vyše 350 škôl, ktorí pracujú s viac ako 103.000 žiakmi.

„Kvalitné občianske a hodnotové vzdelávanie v duchu európskych hodnôt demokracie, solidarity a pravdy je beh na dlhú trať, a preto zostávajú jeho výsledky často nepovšimnuté. O to viac ďakujeme za udelenie Ceny európskeho občana 2023, ktorá však nepatrí len nám, ale najmä stovkám učiteliek, učiteľov a škôl po celom Slovensku, ktoré sú účastníkmi a absolventmi programu Školy, ktoré menia svet Premium. Som presvedčená, že svojím pedagogickým prístupom môžu byť inšpiráciou pre kolegov v rámci celej EÚ. Pretože bez ohľadu na to, či sa zo žiakov stanú matematici, lekári, kuchári alebo automechanici, všetci budú v prvom rade občanmi a ľuďmi,“ uviedla riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je tvorcom programu, Jana Feherpataky-Kuzmová.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

„Som veľmi rád, že tohtoročnú Cenu európskeho občana dostali práve tieto dva projekty. Komiks Kira inovatívnou a zároveň atraktívnou formou približuje mladým ľuďom dianie na Ukrajine a bojuje proti dezinformáciám, ktoré sú práve na Slovensku tak výrazne rozšírené. Kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a schopnosť odlišovať nepravdu od reality je potrebné rozvíjať už na školách, a práve tomu sa venuje projekt Školy, ktoré menia svet. Dôraz na vzdelávanie učiteľov i žiakov v oblasti občianskej angažovanosti a podpora hodnôt ako rešpekt voči inakosti ľudí a názorov sú plne v súlade so základnými hodnotami, na ktorých bola vybudovaná Európska únia,“ uviedol vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.

Ďalší postup

Tohtoroční laureáti si cenu prevezmú na ceremónii, ktorú na jeseň zorganizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. V novembri by sa v Bruseli malo konať aj slávnostné ocenenie víťazov zo všetkých členských štátov EÚ.

Súvislosti

Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za mimoriadne úspechy alebo výnimočnú angažovanosť v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s aktuálnym Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ. Cenu získava z každého členského štátu aspoň jeden laureát, výnimočne je však možné vybrať viac než jedného laureáta za členský štát.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali Olympiáda ľudských práv, Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok, bloger Ján Benčík, online platforma Zmudri či Marco Németh za svoju knihu Európa v kocke.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nevzdávajme boj s dezinformáciami a propagandou na školách

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) sa stretol s …

Consent choices